Nieuwbouw voor het Vitalis College

‘Meerwaarde bieden in de maatschappij’, daar draait het om bij het Vitalis College. Die meerwaarde wil het Vitalis College bieden door de mbo-studenten op te leiden met een sterk dienstverlenend karakter. Sweco heeft als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid het Vitalis College geholpen om een veilig en gezond gebouw te bouwen voor de studenten en medewerkers.

Wij adviseerden bijvoorbeeld over een goede geluidsisolatie tussen de gymzaal en de aangrenzende collegezaal. Daarnaast was de brandcompartimentering rondom het centrale atrium een puzzel. In overleg met de brandweer is gekomen tot een goede en praktische indeling hiervan. Om de beste resultaten te behalen heeft Sweco tijdens het ontwerp getoetst aan de wettelijke regelgeving en gebruikerseisen en traden we op als expert bij knelpunten. De gehele samenwerking is goed verlopen mede dankzij de vroegtijdige en soepele communicatie tussen de verschillende partijen. Het eindresultaat hiervan is een mooi, nieuw en veilig schoolgebouw met een prettige akoestiek en fijn binnenklimaat voor het Vitalis College.

MEER INFORMATIE
Technische Installaties