Nieuw Peilbesluit zorgt voor betere toekomst IJsselmeergebied

In tijden van droogte moet er genoeg zoetwater voorhanden zijn, in natte periodes voldoende afvoermogelijkheden om overstromingen te voorkomen, nu en in de toekomst. Het nieuwe peilbesluit IJsselmeer zorgt een flexibeler peil om op deze manier in te spelen op klimaatverandering. Het oude Peilbesluit uit 1992 bood deze flexibiliteit niet. Een actualisatie was nodig.

Om het IJsselmeergebied veiliger en robuuster te maken, introduceert het nieuwe Peilbesluit flexibel peilbeheer in de zomer. Hierdoor ontstaat een grotere buffer van zoetwater en is het mogelijk om beter te anticiperen op hoogwaterpieken en droogte. Daarnaast ontstaat een natuurlijker peilverloop wat gunstig is voor vissen, vogels en waterplanten. Sweco stelde het nieuwe Peilbesluit op in opdracht van Rijkswaterstaat en onderzocht de effecten voor alle belanghebbenden op en rond het IJsselmeergebied. Op 14 juni 2018 is het nieuwe peilbesluit ondertekend door de minister en zal in de periode van 2018-2021 worden ingevoerd.

MEER INFORMATIE
Waterbeheer