Nederlandse expertise ingezet bij de aanleg van een lightrail in Noorwegen

Sweco heeft de meest uiteenlopende expertises in huis: van geotechniek tot landschapsarchitectuur. De expertise die wij in Nederland hebben op het gebied van lightrail en waterproblematiek is voor de Noorse stad Bergen van grote waarde. Samen met Sweco Noorwegen werken wij aan het ontwerp en de aanleg van een hoogwaardige lightrailverbinding en de ontwikkeling van het omliggende gebied.

Lightrail aanleggen

In de Noorse stad Bergen wordt een lightrail aangelegd die het stadscentrum en de buitenwijken beter met elkaar verbindt. Deze hoogwaardige tramlijn heeft een volledig eigen tracé en overbrugt een afstand van tien kilometer. Voor de aanleg van deze lightrail maakt Sweco Noorwegen gebruik van de kennis en expertise die Sweco Nederland op dat gebied heeft. De eerste drie fases zijn afgerond. Sweco is betrokken bij de vierde fase en de aanzet voor een tweede tramlijn. Maar ook bij de gebiedsontwikkeling rondom het spoor spelen wij een belangrijke rol.

Tramlijn in de bergen

Aangezien Bergen in een bergachtig fjordenlandschap ligt, komen er ook twee grote tunnels voor in het traject. In een van die bergtunnels wordt halverwege een halte gebouwd. Pal onder het belangrijkste ziekenhuis van de stad. De tweede tunnel is uniek doordat de naastgelegen vluchttunnel ook een fietstunnel wordt van maar liefst 3,3 kilometer. Daarmee vestigen de Noren een record: het is de langste fietstunnel ter wereld.

lightrail bergen noorwegen metrostation

Aanpak waterproblematiek

Het ontwerpen en aanleggen van de lightrail is een integraal project. Verschillende disciplines op het gebied van civiele techniek (geotechniek, landschapsarchitectuur, wegenbouw en water) spelen een rol. Want ook het gebied rondom het spoor moet optimaal ingericht worden. Het spoor loopt voor een deel door een gebied met hoge grondwaterstanden. Een uitdaging die wij met onze kennis op het gebied van water graag aangaan. De oplossing is een kanalensysteem, ontworpen door een van onze landschapsarchitecten. Met het inpassen van een kunstmatige betonnen beek is niet alleen een waterprobleem opgelost, maar wordt ook de omgeving aantrekkelijker.

3D-modelleren

Alle facetten van dit omvangrijke project ontwerpen wij in 3D. Wij zetten hiervoor ons Bouwwerk Informatie Model (BIM) in, een model waarin je onder andere driedimensionaal kunt modelleren en alle data rondom een project kunt verzamelen. Deze software komt tegemoet aan de complexiteit van een grootschalig integraal project. De klant heeft bovendien een goed visueel inzicht in het eindresultaat.

Stimuleren duurzame mobiliteit

Een van de belangrijkste argumenten die de klant heeft voor de aanleg van de lightrail is het bevorderen van de moderne uitstraling van de stad. Daarnaast spelen veiligheid en duurzaamheid een grote rol. Het bergachtige landschap en de grote afstanden die de Noren vaak moeten overbruggen vormen de hoofdreden dat de auto nu vaak de voorkeur heeft om van A naar B te reizen. De lightrailverbinding zal daar in de toekomst verandering in brengen. De stad en provincie sturen aan op het gebruik van duurzame mobiliteit door de auto minder ruimte te bieden. Een flexibel tramlijnennetwerk en de aanleg van express fietspaden komen daarvoor in de plaats.

lightrail tramhalte bergen noorwegen

Civiele techniek op internationaal niveau

De aanleg van de lightrail is het grootste ingenieursproject waaraan momenteel wordt gewerkt in Noorwegen. Ongeveer 250 Nederlandse en Noorse Sweco-collega’s werken samen aan dit project. Wij zijn betrokken bij het project door de lightrailkennis en -expertise die we in huis hebben. Maar ook van onze ervaring met het oplossen van waterproblematiek maken de Noren graag gebruik. Project Bergen is momenteel de grootste crossborder samenwerking binnen Sweco.