Nederland: gasrotonde van Noordwest-Europa

De internationale gasmarkt is volop in beweging; gasvoorraden nemen af, de vraag neemt toe en meer gastransportcapaciteit is hard nodig. Nederland wil profiteren van deze ontwikkelingen. De centrale ligging, het uitstekende leidingennetwerk en de geologische omstandigheden maken ons land uitermate geschikt als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. Om voorbereid te zijn op deze rol heeft Gasunie het leidingennetwerk in Nederland uitgebreid.

In ons land lag al zo’n 12.000 kilometer pijpleidingen. Hier zijn nog eens worden 450 kilometer leidingwerk en meerdere afsluiter- en compressorstations bij gekomen. Op een afsluiterstation wordt een gasleiding afgesloten in geval van bovengrondse werkzaamheden. Een compressorstation is bedoeld om de gasdruk te verhogen mocht deze tijdens het transport zijn verlaagd. Sweco leverde de ontwerpen voor het leidingwerk en de stations en verzorgde ook de engineering van de apparatuur op meerdere stations.

FEITEN
Locatie: Nederland
Opdrachtgever: Gasunie

MEER INFORMATIE
Industrie