N211 gaat energie opwekken en besparen

De N211 tussen Den Haag en Poeldijk wordt in 2017 volledig vernieuwd. Dat houdt in: vervanging van fundering, wegdek en naastliggende damwand. Maar dat is niet alles. Omdat de N211 geheel op de schop gaat, is er ruimte om in de weg energieopwekkende en energiebesparende technologieën toe te passen. Kennisinstellingen, bedrijven en omwonenden zijn bij de innovaties betrokken.

Zo wordt gedacht aan warmteopwekking in het asfalt, benutting van biomassa uit de berm en dynamische straatverlichting die dimt bij weinig verkeer. De unieke combinatie van maatregelen maakt de N211 een pilotproject op het gebied van energietransitie bij beheer en onderhoud van wegen. Sweco is van aanbesteding tot uitvoering betrokken bij het project. Samen met opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en stakeholders worden de mogelijkheden voor energietransitie gekozen en een realiseerbaar plan ontworpen.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur

Meer weten?