Monitoring Zwarte Meer: drones uitstekend geschikt voor ecologisch onderzoek

Het Zwarte Meer in de Noordoostpolder vormt een belangrijke broedplek voor de grote karekiet. Om de kwaliteit van het Natura 2000 gebied te verbeteren worden ondiepe zones en lage eilanden aangelegd. Rijkswaterstaat wilde graag weten wat het effect hiervan is op de afmeting en kwaliteit van een bestaande rietkraag. Sweco stelde voor om de zone te monitoren met behulp van een drone met camera.

Veldwerk zou namelijk het riet kunnen beschadigen. Met een drone werden in korte tijd van een groot gebied verschillende luchtfoto’s en een infraroodopname gemaakt. De resolutie van de beelden was beter dan de resolutie van eerder geschoten luchtfoto’s. De ontwikkeling van de rietzone kan met deze scherpe beelden uitstekend worden gevolgd. Conclusie: drones kunnen uitstekend worden ingezet voor ecologisch onderzoek.

MEER INFORMATIE
Waterkwaliteit en ecohydrologie