Monitor Veilig over Rijkswegen maakt goed beleid verkeersveiligheid mogelijk

In het verkeer vallen jaarlijks veel slachtoffers. Het verkeersveiligheidsbeleid is daarom voor de overheid een belangrijk speerpunt. Rijkswaterstaat wilde een goed beeld krijgen van onder andere de geografische spreiding en de aard van de ongevallen en vroeg Sweco om vanaf 2015 jaarlijks de monitor Veilig over Rijkswegen op te stellen. De monitor bevat uitgebreide gegevens over verkeersongevallen en is de basis voor het opstellen van een efficiënt beleid om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In de monitor staan onder andere gegevens over aard en toedracht van de ongevallen, vervoerwijze, leeftijd van de verkeersdeelnemer, het tijdstip van het ongeval en diverse wegkenmerken. Met behulp van de gegevens in de monitor is het bijvoorbeeld mogelijk om onveilige locaties te identificeren en vervolgens oplossingen te bedenken om deze locaties veiliger te maken. De monitor is goed toegankelijkheid gemaakt met behulp van GeoWeb, een door Sweco en Esri ontwikkelde webapplicatie die geografische gegevens op een gebruiksvriendelijke en snelle manier online toegankelijk maakt.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur
GeoWeb