Mega zonnepark op stortplaats zinkfabriek

Ontwikkelaar Solarcentury realiseert een zonnepark van 60 hectare op de gesloten bedrijfsstortplaats van Nyrstar te Budel. Het zonnepark telt 170.000 zonnepanelen en gaat jaarlijks 48 miljoen kilowattuur zonnestroom opleveren. Dit komt overeen met het energiegebruik van 16.000 huishoudens. Sweco heeft Solarcentury geholpen aan de provincie Noord-Brabant te bewijzen dat de aanleg en exploitatie van het zonnepark goed samengaat met de nazorg en het onderhoud van de gesloten bedrijfsstortplaats.

Veilig ontwerp

Sweco heeft alle nazorgvoorzieningen van de stortplaats in een Geografisch informatiesysteem (GIS) gezet en de randvoorwaarden geformuleerd. Deze informatie is door Solarcentury in het GIS aangevuld met het ontwerp van het zonnepark. De provincie had zo eenvoudig inzicht of het ontwerp aan de randvoorwaarden voldeed en de nazorgvoorzieningen niet beschadigd zouden worden.

Rick Fransen, Business Development Manager bij Solarcentury: “Tijdens de ontwerpfase hadden we dagelijks contact met de experts van Sweco. Op basis van hun berekeningen pasten wij ons ontwerp aan en maakten zij direct weer nieuwe berekeningen. Binnen de strakke deadline hebben we zo door middel van dit iteratieve proces een ontwerp kunnen maken dat aan alle randvoorwaarden voldoet, installatietechnisch klopt en waarbij we goed kunnen onderbouwen dat er geen schade ontstaat.”

VEILIGE AANLEG

Sweco heeft aangetoond dat de deklaag van de stortplaats voldoende trekkracht aankan zodat de zonnepanelen bij heftige wind niet los komen en de deklaag zouden beschadigen. Niet alleen over het ontwerp maar ook over de aanleg heeft Sweco samen met Solarcentury goed nagedacht, bijvoorbeeld door in samenspraak werkvoorschriften voor de aanleg op te stellen. Daarnaast hebben we samen terugval-scenario’s voor onvoorziene situaties uitgewerkt. Op deze manier is volledig geborgd dat de aanleg en de exploitatiefase van het zonnepark de aanwezige nazorgvoorzieningen niet zal beschadigen en kon de provincie instemmen met de aanleg.

 

Expert aan het woord

"Het is fantastisch om te zien dat we met onze expertise op het gebied van digitalisering, geotechniek en hydrologie een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en daarmee aan een veilige en gezonde leefomgeving in provincie Noord-Brabant."
- Karen Huijsmans, senior adviseur Gebiedsadvies bij Sweco

Meer weten?