Integraal Kindcentrum Johan Willem Friso Leeuwarden: kinderen in de kerk

Is een voormalig kerkgebouw geschikt om een basisschool én kinderopvang te huisvesten? Door de groei van het aantal leerlingen had basisschool Johan Willem Friso in Leeuwarden behoefte aan meer ruimte. Een goed moment om samen met kinderopvang Sinne en de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid van een Integraal Kindcentrum te onderzoeken. Hier worden onderwijs en kinderopvang gecombineerd.

Aankoop en verbouwing van de naastgelegen Pniëlkerk bleek haalbaar te zijn. Het gebouw uit 1925 stond leeg en kon zo een geheel nieuwe functie krijgen. Door goed te luisteren naar de wensen van de gebruikers maakte de architect een passend ontwerp; met klaslokalen, een ruimte voor buitenschoolse opvang, een speellokaal en een multifunctionele ruimte. Kortom: een geslaagde herbestemming van vastgoed. Sweco onderzocht de haalbaarheid van het plan, was verantwoordelijk voor het projectmanagement en trad op als adviseur installaties en constructies, directievoerder en toezichthouder. 

FEITEN
Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: PCBO leeuwarden e.o.
Partners: Onix

Integraal Kindcentrum Johan Willem Friso Leeuwarden

Integraal Kindcentrum Johan Willem Friso Leeuwarden