Jakarta klimaatbestendig en waterveilig

Jakarta (Indonesië) kampt regelmatig met overstromingen veroorzaakt door bodemdaling, een veranderend klimaat en intensieve verstedelijking. De wateroverlast leidt tot veel schade en slachtoffers in de laaggelegen delen van de stad. Een Nederlands consortium met daarin Sweco ontwikkelde een integraal ‘coastal development plan’ om de stad waterveilig te maken voor overstromingen vanuit de zee.

Het plan omvat een integrale visie en planuitwerking om de kustverdediging en het waterbeheer te verbeteren gecombineerd met stedelijke ontwikkeling. Centraal in het plan staat de combinatie van landaanwinning en ringweg met de aanleg van een zeedijk een aantal kilometers vanaf de kust, waarmee Noord-Jakarta de komende decennia wordt beschermd. Daarnaast wordt direct aan de kust een waterkering gebouwd voor bescherming op de korte termijn. In het integrale ontwerp zijn waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, mobiliteit en verbetering van de leefomgeving meegenomen. De economische haalbaarheid van de investeringen wordt onderzocht met diverse partijen. Het doel is om van Jakarta een veilige, duurzame en economisch sterke stad te maken. Sweco neemt deel aan het consortium en stelde een masterplan op voor het beperken van het overstromingsrisico.

“We vinden het fantastisch om mee te werken aan dit grootse plan om de inwoners van Noord Jakarta te beschermen tegen het zeewater”, aldus Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco. “We zoeken naar slimme combinaties om de stad niet alleen veilig, maar ook leefbaar te maken. Op die manier bouwen we mee aan een nieuwe toekomst voor de stad en haar inwoners.”

FEITEN
Opdrachtgever: RVO Nederland en beneficiary PU-PR (Ministery of Infrastructure and Housing)
Rol Sweco: Waterbeheer, waterveiligheid, overstromingsrisicomanagement, integrale gebiedsontwikkeling, watervoorziening, waterkwaliteit en sanitaire voorzieningen, stakeholder participatie, effecten op mens en milieu (MER).

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid