Jakarta klimaatbestendig en waterveilig

Jakarta, Indonesië kampt regelmatig met overstromingen veroorzaakt door bodemdaling, een veranderend klimaat en intensieve verstedelijking. De wateroverlast leidt tot veel schade en slachtoffers in de laaggelegen delen van de stad. Daarnaast groeit de bevolking van Jakarta snel, met onder meer ruimtegebrek tot gevolg. Een Nederlands consortium met Sweco ontwikkelde een integraal ‘coastal development plan’ om de stad waterveilig te maken.

Het plan omvat technische ingrepen om de kustverdediging en het waterbeheer te verbeteren. Centraal in het plan staat de combinatie van grootschalige landaanwinning met de aanleg van een zeedijk, waarmee Noord-Jakarta de komende decennia wordt beschermd. Het plan omvat onder andere het ontwerp van een waterkering. De vormgeving van de waterkering is ontleend aan de Great Garuda, het nationale symbool van Indonesië. Ook de economische haalbaarheid van de investeringen wordt onderzocht. Het doel is om van Jakarta een duurzame en economisch sterke stad te maken. Sweco neemt deel aan het consortium en stelde een masterplan op voor het beperken van het overstromingsrisico.

“We vinden het fantastisch om mee te werken aan dit grootse plan om de inwoners van Noord Jakarta te beschermen tegen het zeewater”, aldus Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco. “We zoeken naar slimme combinaties om de stad niet alleen veilig, maar ook leefbaar te maken. Op die manier bouwen we mee aan een nieuwe toekomst voor de stad en haar inwoners.”

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid