Inzicht in en grip op financiën stedelijke vernieuwing Zeestad Den Helder

Sinds 2008 werkt Den Helder aan stedelijke vernieuwing om bevolkingskrimp en sociale problematiek aan te pakken, een gemêleerde bevolkingsopbouw te bewerkstelligen en de werkgelegenheid te verbeteren. Met transformatie van leegstaande (monumentale) gebouwen, (her)inrichting van open en verpauperde plekken en het opknappen van de openbare ruimte en gevels wordt de stad aantrekkelijker en leefbaarder. Sweco heeft de financiële structuur ingericht waardoor de overheid grip heeft op en inzicht in alle kosten en opbrengsten van de stedelijke vernieuwing.

Duidelijke geldstromen

In 2008 heeft de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing - de toenmalige ministeries van VROM en Defensie, de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder – besloten een werkorganisatie op te richten die verantwoordelijk is voor de stedelijke vernieuwing in Den Helder: Zeestad CV/BV.

Om de stedelijke vernieuwing in goede, financiële, banen te leiden huurt Zeestad sinds de oprichting gebiedseconomen van Sweco in. Wij hebben de geldstromen geanalyseerd en gestructureerd. Onze overzichtelijke wijze van presenteren maakt het Zeestad makkelijk om financiële grip op de vernieuwing te houden, het beheer op te zetten en financiële verantwoording aan de aandeelhouders (gemeente en provincie) af te leggen.

Financiële beheersing langdurige ontwikkeling

Het is een complexe gebiedsontwikkeling met een lange doorlooptijd. In elke fase van de ontwikkeling komen nieuwe gegevens vrij die onmisbaar zijn voor projectsturing, besluitvorming, exploitatie, risicomanagement en fiscus. Alleen als Zeestad bij iedere planfase voortdurend het overzicht weet te behouden kunnen ze een betrouwbare en verantwoorde gebiedsexploitatie voeren.

Sweco regelt dit nog met haar softwareapplicatie dgDialog BGT (tegenwoordig gebruiken we hiervoor onze nieuwe applicatie GREX10). In deze softwareapplicatie hebben we de gebiedsexploitatie van de stedelijke vernieuwing opgesteld waarin alle projecten van Zeestad zijn opgenomen. De gebiedsexploitatie bestaat uit de volgende werkgebieden: herstructurering van het Stadshart van Den Helder, Willemsoord, de wijk Nieuw Den Helder Centrum en de Stelling van Den Helder. Deze werkgebieden zijn weer onderverdeeld in verschillende projecten.

De gebiedsexploitatie wordt jaarlijks herzien en fungeert voor Zeestad als financieel kader voor de stedelijke vernieuwingsopgave van Den Helder. Op basis van deze gebiedsexploitatie vindt de financiële bewaking en sturing van Zeestad plaats.

Een vernieuwd en levendig Den Helder

Het Stadshart en Willemsoord hebben de afgelopen 10 jaar een ware metamorfose ondergaan. Grootschalige ingrepen in de openbare ruimte, zoals het Stadspark, de Beatrixstraat en de herinrichting van het Stationsplein zijn daar voorbeelden van. Daarnaast hebben leegstaande gebouwen een nieuwe functie gekregen, zoals de nieuwe schouwburg op de Rijkswerf Willemsoord en de nieuwe bibliotheek in een voormalig schoolgebouw. Deze laatste is onlangs uitgeroepen tot ’s werelds beste bibliotheek. Momenteel wordt gewerkt aan de planvorming van een nieuw horecakwartier op Willemsoord en de transformatie van de huidige horeca naar woningbouw.

Klant aan het woord

"De gebiedseconomen van Sweco leveren degelijk en betrouwbaar advies en verantwoorden de financiële analyses in duidelijke en overzichtelijke rapportages."
Ferdinand Vreugdenhil, Directeur Bestuurder Zeestad CV

Meer weten?