Inspiratiebundel voor duurzame gebiedsontwikkeling in Leeuwarden

Hoe kan je maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en duurzame mobiliteit nu echt concreet maken in jouw gebiedsontwikkeling? In Leeuwarden weten ze daar raad mee dankzij de Inspiratiebundel.

In Leeuwarden staat duurzaamheid al dertig jaar op de agenda. Toch merkt de gemeente dat er vandaag de dag, aan de vooravond van grote transities, meer dan ooit op het spel staat. De gemeente wil niet naar duurzaamheid kijken als sluitpost van bouwprojecten, maar meenemen als integraal onderdeel in alle gebiedsontwikkelingen. In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Sweco een inspiratiebundel ontwikkeld voor het nieuw te bebouwen gebied De Zuidlanden met daarin concrete duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van energie & warmte, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, groen & biodiversiteit en materiaal & circulair.

De energietransitie is niet de enige opgave waar gemeenten voor staan; vrijwel iedere gemeente heeft ambities voor klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, circulariteit en biodiversiteit. Door deze thema’s aan elkaar te verbinden zijn we in staat om een gemeentebrede discussie op gang te brengen met als resultaat dat duurzaamheid veel meer wordt dan het afvinken van een to do-lijst.

Levende bundel vol inspiratie en concrete maatregelen

De inspiratiebundel voor de gemeente Leeuwarden is sinds eind februari beschikbaar. Voor het tot stand komen van deze levende bundel met concrete duurzaamheidsmaatregelen zijn we gestart met samenbrengen van Sweco experts en die van de gemeente om gebied specifieke informatie uit te wisselen.

Om vervolgens per thema in vijf sessies te komen tot de vijf meest kansrijke maatregelen voor De Zuidlanden. In de inspiratiebundel staat voor de gemeente Leeuwarden per maatregel kort en overzichtelijk beschreven wat de maatregel inhoudt, wat de duurzaamheidswinst is, welke kosten met de maatregel zijn gemoeid en welke succes- en faalfactoren de maatregel kent. Vooral interessant is de synergie die de combinaties van maatregelen tot gevolg kan hebben.

Inspiratiebundel op maat

Wat in Leeuwarden werkt, hoeft voor een andere gemeente niet te gelden. Het schaalniveau en de omgevingskenmerken vragen om maatwerk. Dit maakt dat de inspiratiebundel voor iedere gemeente, ieder gebied of stadwijk een andere inhoud krijgt.

Speelt bij u ook de vraag u integraal duurzaam werken in de praktijk vorm kan geven? Neem dan contact op met onze experts. Wij nemen u graag mee hoe dit succesverhaal ook uw succesverhaal kan worden.

Klant aan het woord

"De bundel biedt het inzicht om de juiste keuze te kunnen maken in kwantiteit en kwaliteit en voor total cost of ownership te gaan. Dankzij deze bundel kunnen we als gemeenten met een nieuw elan aan de slag met duurzaamheid. En bouwen we verder aan een prachtige duurzame wijk aan de zuidkant van Leeuwarden."
– Gerk Jan Kuipers, senior adviseur duurzaamheid bij de gemeente Leeuwarden.

Contact