Innovatieve samenwerking verkeersmanagement in Enschede en Almelo

Twintig jaar lang zijn Sweco en Heijmans verantwoordelijk voor de doorstroming van de gemeenten Enschede en Almelo via een contract dat puur stuurt op resultaat. Deze innovatieve manier van samenwerken noemen we Doorstroming als een Service (DaeS). De vier partijen staan samen aan de lat om het verkeer op een slimme, schone en veilige manier te laten doorstromen.

Ambities waarmaken

Enschede en Almelo willen dat de doorstroming van het verkeer door hun gemeenten zo effectief en soepel mogelijk gaat. Net als iedere andere gemeente natuurlijk. Maar wat hier bijzonder is, is dat dit doel via samenwerking met de markt bereikt wordt. Met als resultaat een optimale verkeersdoorstroming en daarmee de ontwikkeling van een veilige en gezonde leefomgeving.

Martijn Elting, Teammanager Mobiliteit Noord en Oost bij Sweco: ‘Met DaeS richten we het beheer, onderhoud en de aansturing zo in dat dit de gewenste doorstroming en veiligheid van verkeer in Enschede en Almelo oplevert. Heijmans is een kei in het beheer en onderhoud van assets, Sweco is goed in het optimale gebruik ervan. Samen gaan we bijvoorbeeld op een slimme manier 110 verkeerslichten en dynamische verkeersborden in de omgeving inzetten om het doel te bereiken. Nu doen we dat met Smart Traffic al op 27 kruispunten op de ringweg van Almelo. De automobilist, fietser en voetganger hoeft hier niet langer onnodig te wachten.”

DAES Martijn Elting

Positieve effecten

Deze opdracht is een mooi voorbeeld hoe ontwikkelingen op gebied van digitalisering plus slimme en duurzame mobiliteit bij elkaar komen om een gezonde en veilige stad in de praktijk mogelijk te maken. Immers data verzamelen, verwerken en inzetten bij verkeerslichten is belangrijk om een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer te garanderen. Hierdoor is er minder CO2-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. “We kunnen al onze kennis en innovaties uit andere projecten vertalen naar de wensen en behoeften in Enschede en Almelo zodat ze daar het beste van het beste krijgen” vertelt Martijn Elting enthousiast. 

Onze aanpak voor doorstroming Almelo en Enschede

DaeS is geen project maar een samenwerking. We zijn samen verantwoordelijk om het beleid van de gemeenten om te zetten in een daadwerkelijke prestatie op straat. Dat is uniek in Nederland. Martijn Elting: “We stemmen op voorhand af wat de gewenste prestatie is en het beschikbare budget. Samenwerking in transparantie en vertrouwen zijn sleutelwoorden in onze aanpak.”  

Hugo Smuling, opdrachtgever mobiliteit gemeente Enschede: “Wat ons betreft is deze vorm van samenwerking de toekomst. Voor ons is het belangrijk dat het resultaat van optimale en effectieve doorstroming wordt behaald. Hoe de partijen dit gaan bereiken, laten we graag aan hun experts over.”

Wat we bereiken met DaeS in Almelo en Enschede

Martijn Elting: “Ik vind het mooi dat door onze innovatieve DaeS samenwerking het verkeer in Enschede en Almelo straks soepel doorstroomt. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, is dat we door deze manier van samenwerken veel meer bereiken via een traditionele opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie. Het resultaat, onderling vertrouwen en transparantie staat centraal. Een voorbeeld voor de rest van Nederland!” 

Meer weten?