Belang Incident Management onverminderd groot

Ruim een kwart van de files in Nederland wordt veroorzaakt door incidenten als ongevallen, pechgevallen en afgevallen lading. De gevolgen zijn verkeershinder en verkeersonveiligheid. Wegbeheerders willen deze incidenten zo snel mogelijk afhandelen en tegelijkertijd de veiligheid van hulpverleners en weggebruikers waarborgen. Daarvoor werd Incident Management ontwikkeld. Incident Management is zeer effectief bij het veilig werken door hulpverleners en in het bestrijden van files.

Hoewel Incident Management al langer bestaat, blijft het belangrijk; onder andere omdat door de aantrekkende economie de verkeersdrukte verder toeneemt. Sweco is als onafhankelijk adviseur sinds 1995 betrokken bij Incident Management. Op strategisch en tactisch niveau adviseren we om Incident Management verder te optimaliseren. We leiden weginspecteurs en wegverkeersleiders op, evalueren bij ernstige incidenten het samenwerkingsproces met hulpverleners en ondersteunen diverse werkgroepen op het gebied van Incident Management.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit