iCentrale: betere bediening van reizigers, betere prestaties en kostenbesparing

Momenteel hebben decentrale overheden meer dan 150 centrales in eigendom. Het gaat hierbij om centrales voor bijvoorbeeld het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen en het uitvoeren van verkeersmanagement. De bediening van de centrales kost naar schatting ruim 200 miljoen euro per jaar. Slim integreren en combineren kan bijvoorbeeld door taken voor verschillende domeinen of van meerdere overheden samen te voegen en door taken uit te voeren vanuit enkele zogenaamde iCentrales. Zo wordt personeel voor bewaken en monitoren slimmer ingezet. Hiermee kunnen kosten verlaagd en tegelijkertijd prestaties verbeterd worden.

Sweco ontwikkelt samen met partners geïntegreerde diensten waarin marktpartijen overheden ondersteunen op het gebied van de bediening van de centrales. Deze diensten kunnen zij dan volledig toegespitst op hun wensen en behoeften afnemen. Voorbeelden van deze diensten zijn uniforme opleidingen aan personeel of levering van personeel dat opgeleid is voor de door een overheidsinstantie gewenste prestatie. Het publiek-private programma iCentrale is een initiatief van 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden en wordt ondersteund door het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


MEER INFORMATIE
MaasandMore.com
Mobiliteit