Hogeschool van Amsterdam: einde onnodig energieverbruik bespaart tonnen

De Hogeschool van Amsterdam had geen duidelijk inzicht in haar energieverbruik. Alleen een vermoeden dat er geld bespaard kon worden. Dus ging de onderwijsinstelling op onderzoek uit. Door allerlei maatregelen daalde het energieverbruik in 2 jaar tijd met bijna 30%. In geld uitgedrukt een besparing van maar liefst 951.000 euro. De gemaakte kosten? Die bedroegen 87.500 euro.

In een aantal stappen hielp Sweco de hogeschool aan deze forse besparing. Dat begon met het telemetrisch uitleesbaar maken van alle gas-, warmte- en elektra-aansluitingen. Zo kon het verbruik per kwartier en per uur worden bepaald. Sweco vertaalde de cijfers daarna in heldere taal. De hogeschool wist nu per gebouw waar en wanneer er sprake was van onnodig energieverbruik. Tot slot lichtte Sweco alle installaties om de gebouwen te beheren door. Regeltechnische fouten en installatietechnische gebreken werden aangepakt.

MEER INFORMATIE
Energiebesparing