Ho Chi Minh City goed voorbereid op veranderend klimaat

De inwoners van Ho Chi Minh City (Vietnam) merken regelmatig de effecten van de klimaatverandering. De dichtbevolkte deltastad is gevoelig voor hevige regenval en overstromingen als gevolg van haar lage ligging. Met de verwachte zeespiegelstijging, een grotere waterafvoer door rivieren, toenemende neerslag en stijgende temperaturen nemen de risico's alleen maar toe. Tegelijkertijd groeien de bevolking en de economie waardoor de druk op uitbreiding van de stad verder toeneemt.

Hoe wordt Ho Chi Minh City klimaatbestendig? Hoe kan de stad zich veilig en duurzaam verder ontwikkelen? Daarover buigt zich het  Vietnam Climate Adaptation Partnership (VCAPS), een consortium van Nederlandse bedrijven en organisaties onder leiding van Sweco. Het consortium begeleidt de stad, adviseert, traint en zorgt voor kennisoverdracht en brengt kansen in beeld voor het bedrijfsleven. Nederland kan zo zijn wereldwijde ervaring en kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling, watermanagement en klimaatverandering in Vietnam inzetten.

FEITEN
Opdrachtgever: People’s Committee of Ho Chi Minh City , uitvoering in samenwerking met de Stad Rotterdam
Rol Sweco: Overall projectmanagement, procesmanagement, strategische advisering (zowel ambtelijk als bestuurlijk), expertise klimaatadaptatie, adaptief deltamanagement, stedelijke ontwikkeling, training stakeholders.

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid