Herinrichting van stationsgebied Leeuwarden

Het stationsgebied van Leeuwarden was verouderd en er was een fietsenstalling tekort. Aannemer K_Dekker bouw & infra uit Warmenhuizen kreeg in 2015 de opdracht na een intensieve tender van gemeente Leeuwarden. Sweco heeft tijdens de tender meegedacht over de faseringen en verkeerstechnische oplossingen in het herinrichtingsplan vanwege onze lokale omgevingskennis. Na de opdracht volgde er een nauwe samenwerking. Het begon met het in kaart brengen van de Leeuwarder stakeholders. Daarna volgde de engineering van de ondergrondse fietsenkelder en tot slot de uitvoering.

Het herinrichten van een geheel gebied is complex en bijzonder. Een uitdagend onderdeel van dit project was het nieuwe busstation. Shanti Faber (omgevingsmanager bij Sweco): “We begonnen met het realiseren van een tijdelijk busstation. Vervolgens hebben we het oude busstation gesloopt en een nieuw station gerealiseerd die op 12 december 2016 in gebruik werd genomen. Het bouwen van een ondergrondse fietsenkelder onder een bestaand gebouw, ingang en de aansluitingen, doorgangen aan het bestaande gebouw van UWV was ook een leuke uitdaging. Voorwaarde was dat de bestaande fundering werd aangepast zonder dat het gebouw verzakt. Een pluim voor K_Dekker bouw & infra: het bestaande UWV gebouw en het naastgelegen monumentale stationsgebouw staat nog steeds.”

Stationsgebied Leeuwarden is sinds december 2017 klaar om reizigers te ontvangen met een prachtig entree voor de culturele hoofdstad van 2018, een nieuwe inrichting, goede faciliteiten zoals een ondergrondse fietsenkelder en een betere plek en inrichting voor het busstation. Kijk ook hier