Fabriek AkzoNobel in snel tempo ontmanteld

Van een volledig operationele fabriek naar een grasvlakte: een grondstoffenfabriek op het Chemie Park Delfzijl werd in een razendsnel tempo ontmanteld. Terwijl het om een ingewikkeld proces ging, want installaties, grondstoffen en materialen moesten worden gescheiden en er golden strenge milieutechnische eisen. Bovendien waren er onder deze fabriek nog leidingen die nog in gebruik waren en moesten worden omgelegd.

Sweco was betrokken bij de gehele ontmanteling: van het schrijven van het plan van aanpak voor de sloop en verkoop tot het opleveren van een bouwrijpe locatie. Dankzij haar netwerk kon Sweco overal in Europa kopers vinden voor onderdelen van de fabriek. 

FEITEN
Locatie: Delfzijl
Opdrachtgever: AkzoNobel