Elfstedenhal Leeuwarden: een ijshal in Elfstedensfeer

Friesland is schaatsprovincie bij uitstek. Dus verdient Leeuwarden een kwalitatief hoogwaardige schaatshal. Volgens de gemeente Leeuwarden moest de hal gezellig zijn en een eigen identiteit hebben die past bij het karakter van de Elfstedentocht. In korte tijd werden in de Friese hoofdstad een sfeervolle 400 meterbaan en een unieke ijshockeybaan gerealiseerd; een belangrijke impuls voor de schaatssport in Friesland.

De nieuwe ijshal is voorzien van energiezuinige installaties. De energie komt vooral van een bio-WKK en een bio-cv-ketel. Het biogas is afkomstig van een nabijgelegen afvalstortplaats. Het effect van alle duurzame maatregelen: de ijshal gebruikt vrijwel geen aardgas en het stroomverbruik voor verlichting is 50% lager. Sweco was vanaf de pioniersfase betrokken bij het plan en zorgde als deelnemer aan Bouwcombinatie Elfstedenhal onder meer voor het installatieconcept, het constructieontwerp en energieontwerp.

FEITEN 
Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Partners: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Jorritsma Bouw, architect GEAR, Pranger-Rosier, ITBB, Ekwadraat, WNP en Sparkling Projects.

Meer weten?