Een robuust watersysteem voor Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeland is zoet water schaars. Daarom wordt het uit de Biesbosch en Brabants Wal aangevoerd. Chemiebedrijf Dow Benelux wil de beschikbaarheid van zoet water duurzaam veilig stellen, de inzet van Biesboschwater als proceswater terugdringen en regionaal oppervlaktewater benutten om minder afhankelijk te zijn van drinkwater. Zo ontstond Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen, een innovatieproject dat veel breder kijkt naar het watersysteem dan alleen de context van bedrijfsprocessen.

Hoe kan het watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen dienstbaar zijn voor de industrie, maar ook voor functies als landbouw, recreatie, veiligheid en wonen? En: hoe kan het maximaal bijdragen aan de vitaliteit van de regio? Het doel van het innovatieproject is een robuust watersysteem dat inspeelt op ontwikkelingen nu en in de toekomst. Inmiddels zijn verschillende waterprojecten uitgevoerd, onder meer op het gebied van waterbesparing en bestrijding van wateroverlast. Sweco adviseert, faciliteert en participeert samen met 12 andere bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in het innovatieproject Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen.

MEER INFORMATIE
Proceswater en koelwater
Waterbeheer
Waterveiligheid