Conditiemetingen en onderhoudsplannen voor vastgoed Rotterdam

Hoeveel onderhoud is de komende 10 jaar nodig? Op welke exploitatiekosten moet er worden gerekend? Gemeente Rotterdam wil om de onderhoudsstatus te kunnen bepalen de kwaliteit van zo’n 300 eigen vastgoedobjecten in beeld hebben. Het gaat voornamelijk om scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties. De panden verschillen nogal van elkaar qua functie, leeftijd en ligging. Met andere woorden: maatwerk is nodig.

Wanneer de conditie van het vastgoed is gepeild, kan de gemeente afspraken maken met de huurders over de gewenste kwaliteit. Vervolgens kan het onderhoud voor meerdere jaren worden gepland. Dat geeft beide partijen rust. Sweco voert daarom conditiemetingen uit en laat per pand zien hoeveel onderhoud er gepleegd moet worden. Daarna stelt Sweco meerjarenonderhoudsplannen op voor dezelfde objecten. Slimme software geeft de gemeente Rotterdam inzicht in de onderhouds- en exploitatiekosten.

FEITEN
Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Contact