Campus Middelsee: stage via 'leerwerkplein'

Een innovatie in onderwijs: op Campus Middelsee in de Friese gemeente het Bildt volgen 700 leerlingen niet alleen onderwijs, ze lopen ook stage op het ‘Leerwerkplein’. Zo kunnen zij direct doorstromen naar een baan in de regio. Omgekeerd zorgt Campus Middelsee voor goed opgeleide arbeidskrachten voor de lokale arbeidsmarkt. De school voor vmbo en onderbouw havo/vwo wil zo de regionale economie versterken.

Ook innovatief: drie bestaande onderwijsinstellingen bundelen hun onderwijs op één nieuwe locatie. Zo spelen zij in op de verwachte krimp van de bevolking in Noord-Friesland. De nieuwbouw houdt er zelfs rekening mee dat de eraan vastgekoppelde bestaande school misschien ooit gesloopt moet worden. Provincie Fryslân ondersteunde het Leerwerkplein door middel van een meerjarige subsidie.

Om het project mogelijk te maken is gekozen voor een alternatieve manier van financieren. Het bouwheerschap werd overgedragen aan een beheersstichting die door middel van een aanbesteding de financiering regelde. Daarbij zijn de lasten gelijk aan de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Sweco was vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatie betrokken bij het project.

FEITEN
Locatie: Sint Annaparochie
Opdrachtgever: Gemeente het Bildt en Stichting Campus Middelsee

  • Marc
    Braaksma
    Senior adviseur ruimtelijke economie