Online zorgen voor draagvlak. Kan dat?

De gemeente Ede is, samen met Sweco, al enige tijd bezig met de ontwikkeling van de Parklaan. Een weg door een gedeeltelijk natuurrijke omgeving, waarbij een goede landschappelijke inpassing en afstemming met betrokkenen erg belangrijk is.

‘Met het uitbreken van de Coronacrisis was het even zoeken naar een andere manier van samenwerken’ aldus Claudia Swart die als projectleider namens Sweco verbonden is aan deze opdracht. Simon Kolkman, contractmanager vanuit de gemeente Ede vult aan: ‘juist elkaar regelmatig zien en ontmoeten vinden wij erg belangrijk voor de effectiviteit van de samenwerking. Daarom hadden we eerder al besloten om regelmatig een scrum-achtige samenwerkings-middag te plannen met deelnemers vanuit de gemeente en vanuit Sweco. Dat werd nu een online bijeenkomst via Microsoft Teams. Het bleek uitstekend te werken: in twee uur tijd is de stand van zaken rondom het project uitvoerig doorgesproken, werd duidelijk wat iedereen nodig had en werd tegelijk ook een kort verslag gemaakt met de chat- functie. ‘De overleggen zijn minder lang en ook heel effectief door geworden’ zo constateert Simon.  

Online bewonersavonden

De grote uitdaging is nu om de eerder geplande informatie- avonden voor alle betrokkenen op een vergelijkbare manier door te laten gaan. ‘Een belangrijke zorg voor de gemeente’ geeft Simon aan: ‘Om bewoners te betrekken werkt een fysieke bijeenkomst gewoon heel goed. Waardevol tijdens een inloopavond zijn de één op één gesprekken en de informatie die daaruit naar voren komt. Wij gaan ervoor om dit online tot hetzelfde resultaat te laten leiden. Voor mensen die geen beschikking hebben over een computer is een alternatieve oplossing.’

De gemeente heeft echter mijlpalen en wil zich daar graag aan houden. Eerdere avonden konden rekenen op rond de 400 bezoekers, waarbij het belangrijk is om een goed beeld te schetsen hoe de toekomstige weg er uit komt te zien. Claudia: ‘We gaan proberen om de informatie- avond zo interactief mogelijk te maken, liefst ook met 3D visualisaties. Of dat lukt wordt natuurlijk heel spannend!’

Als dit een succes wordt schept het volgens Claudia wel prachtige mogelijkheden naar de toekomst, al moeten projecten niet al te complex zijn om toe te lichten.

Hoe de experts van Sweco aan dit project werken

 

Meer weten?