Digitaal samenwerken aan ‘De Groote Wielen’

De gemeente Den Bosch is recent gestart met het project ‘De Groote Wielen’ waarin maximaal 2300 woningen gerealiseerd moeten worden. Sweco is gevraagd om het voorbereidingstraject waarin zaken als het opstellen van het bestemmingsplan, ambitieschema en de Omgevings Effect Rapportage te begeleiden. Net tijdens de complexe beginfase van het project brak de coronacrisis uit. ‘Dat was wel schrikken! Geeft Cees van de Kreeke, projectleider vanuit de gemeente Den Bosch aan: ‘Een paar projecten staan op scherp en moeten voor het eind van het jaar zijn afgerond. Ik hoop echt dat de bestuurlijke besluitvorming niet voor vertraging gaat zorgen’.

Snel schakelen

Het werken met Skype- calls waarbij het scherm gedeeld wordt blijkt in de praktijk vrijwel probleemloos te gaan. ‘Het enige was dat ik met mijn laptop wandelend door mijn huis op zoek moest naar een goede Wifi- verbinding, maar dat was zo opgelost’ aldus Claudia Swart die als projectleider vanuit Sweco aan het project verbonden is. Vanuit de gemeente valt het Cees wel op dat het nu drukker lijkt: ‘iedereen belt en skyped de hele dag door en soms moet je hetzelfde verhaal wel vijf keer vertellen. Op kantoor loop je even bij elkaar langs, maar dat is er nu natuurlijk niet meer bij.’

Een andere uitdaging vormt de afstemming met alle belanghebbenden. ‘De omgevingsdialogen moeten we nu natuurlijk anders organiseren’ geeft Cees aan.

Samen met Sweco gaan we dat digitaal vormgeven, waarbij we moeten bewaken dat het niet tot misverstanden leidt. Het is toch anders dan dat je elkaar recht in de ogen kijkt.

Hoewel face-to-face bespreken veel voordelen heeft zien zowel Claudia als Cees ook veel kansen om in de toekomst vaker online te vergaderen.

Meer weten?