Haak om Leeuwarden: De impact van 12 kilometer weg

Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van de provincie Fryslân versterken. Daarbij hoort natuurlijk een goede bereikbaarheid. Deze stond onder druk omdat veel doorgaande wegen dwars door de stad liepen en weggebruikers onderweg veel verkeerslichten tegenkwamen. Daarom is de ‘Haak om Leeuwarden’ aangelegd. Dit nieuwe stuk weg van 12 kilometer verbetert de verkeersafwikkeling rond Leeuwarden én de doorstroming op het rijkswegennet.

Maar er is meer goed nieuws: nieuwe invalswegen maken de zuid- en zuidwestkant van Leeuwarden beter bereikbaar. Daarnaast heeft de stad dankzij de weg weer ruimte om (economisch) te groeien. Ook rijdt er minder sluipverkeer op de lokale wegen. Voor de Haak om Leeuwarden werden onder meer nieuwe invalswegen, aquaducten, spooronderdoorgangen en verschillende ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen gebouwd. Sweco was samen met Witteveen+Bos bij dit project betrokken als engineer en begeleidde de aanbesteding en de bouw.

FEITEN
Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Partners: Witteveen+Bos

MEER INFORMATIE
Wegen