De Bilt transformeert naar een aardgasloze toekomst

Uiterlijk eind 2021 moet gemeente De Bilt in een warmtevisie laten zien welke plannen en planning zij hebben voor het verduurzamen hun wijken. Als onderdeel van de routekaart naar een Energieneutraal De Bilt 2030 heeft Sweco inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente stapsgewijs haar warmtevraag kan invullen. Per wijk zijn de alternatieven voor aardgas uitgewerkt en beschikt de gemeente over een maakbare en realistische visie met een maximaal rendement.

Energieneutraal in 2030

De gemeente De Bilt heeft de ambitie om in 2030 al energieneutraal te zijn en is daarmee één van de koplopers in Nederland. Belangrijkste pijler voor de gemeente zijn de woningen. Maar liefst 70% van de gasvraag is afkomstig van woningen.

Om inzicht te krijgen welke alternatieven voor aardgas er in de gemeente beschikbaar zijn, wat de ruimtelijke impact hiervan is en wat nodig is om realisatie mogelijk te maken, is Sweco gevraagd een potentiestudie te doen.

Deze visie hebben we zodanig vormgegeven dat de gemeente de uitkomsten ook kan gebruiken om met bewoners en andere belangrijke stakeholders in gesprek te kunnen gaan.

Volledig inzicht met Energie Strategie Atlas

Om de gemeente een volledig beeld te geven hebben onze experts gebruik gemaakt van een eigen ontwikkelde en unieke tool, de Energie Strategie Atlas. Deze innovatie maakt het mogelijk om gemeente De Bilt een compleet beeld te geven van het energieverbruik, de potentie en de infrastructuur.

Naast het bijeen brengen van alle openbare informatiebronnen brengt de Energie Strategie Atlas ook lokale- en niet vrij beschikbare data bij elkaar. Met deze complete kaart kunnen we als enige in Nederland een analyse per wijk afgeven. Een must om voor gemeenten inzichtelijk te kunnen maken welke stappen zij het beste kunnen zetten richting energieneutrale wijken.

energiestrategie atlas

Het resultaat

De potentiestudie wijst uit welke van de vier realistische varianten voor het gasloos maken van de woningen per wijk toepasbaar zijn. Geven van alle mogelijkheden de voors en tegens, investeringen en terugverdientijden, opbrengsten en kosten. Zo weet de gemeente aan welke knoppen zij kunnen gaan draaien om samen met alle stakeholders de juiste volgende stap te zetten.

Meer weten?