Monitoring Noord/Zuidlijn: boren betekent monitoren

In een kwartier van noord naar zuid. Een nieuwe metrolijn brengt vanaf 2017 dagelijks 200.000 reizigers van de ene naar de andere kant van Amsterdam. Omdat het traject dwars door de binnenstad loopt, was de aanleg van de Noord/Zuidlijn lange tijd niet bespreekbaar. Maar de huidige ondergrondse boortechnieken maken het inmiddels mogelijk om ook in de zachte Amsterdamse bodem veilig een tunnel aan te leggen.

Om te controleren of dit ook werkelijk gebeurt, worden voor, tijdens en na de bouw voortdurend metingen gedaan aan weerszijden van het boortracé. Geen enkele beweging in grond, funderingen en bebouwing blijft onopgemerkt. Hierdoor worden de risico’s beheerst en levert het project zo min mogelijk overlast op voor bewoners en ondernemers. Sweco verzorgde de automatische data-inwinning en de manuele monitoring van alle bewegingen in de ondergrond.

FEITEN
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

MEER INFORMATIE
Assetmanagement