BOEI: alle informatie voor efficiënt vastgoedbeheer

De Rijksgebouwendienst regelt het onderhoud aan overheidsgebouwen en gebouwgebonden installaties. Om de onderhoudsbehoefte en het benodigde geld te kunnen bepalen, maakte de dienst tot voor kort gebruik van verschillende inspectiemethodieken. Dit zorgde voor overlap en inefficiëntie. Deze problemen zijn opgelost met BOEI, een integrale inspectiemethode die laat zien wat er de komende 10 jaar aan onderhoud nodig is.

BOEI helpt bij het efficiënt beheren van panden. De methode geeft consistente en eenduidige informatie omtrent brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving. Medewerkers van Sweco mochten zich na een intensieve training gecertificeerd onderhoudsdeskundigen in de BOEI-methodiek noemen. Zij ondersteunen de Rijksgebouwendienst bij het beheer van objecten in de regio’s Den Haag en Haarlem. De dienst kent hierdoor de onderhoudsbehoefte, de kosten en de alternatieven voor herstel of vervanging.

MEER INFORMATIE
Onderhoudsmanagement