Beheerplan Sluiskiltunnel: veiligheid 33 meter beneden NAP

De brug bij Sluiskil over het Kanaal Gent-Terneuzen stond gemiddeld 23 keer per dag open voor de scheepvaart. Oftewel meer dan vijf uur. Dat leverde lange wachttijden op en sluipverkeer door Terneuzen en Sas van Gent. Om het knelpunt op te lossen werd de Sluiskiltunnel gebouwd: twee buizen van elk ruim een kilometer lang en zo’n 33 meter beneden NAP. Voor de tunnel werd een uitgebreid veiligheidsbeheerplan opgesteld.

In het plan staat onder meer hoe de tunnel werkt en hoe deze bediend, beheerd en onderhouden moet worden. Ook de omgang bij calamiteiten en de training van personeel is opgenomen in het plan. Sweco maakte het bouwplan voor de tunnel, stelde het veiligheidsbeheerplan op en trainde het tunnelpersoneel, onder meer met praktijkoefeningen in virtual reality. Ook de vergunningaanvraag werd door Sweco voorbereid.

MEER INFORMATIE
Waterbouw