BASF Antwerpen kiest voor water uit de Maas

BASF in Antwerpen is afhankelijk van water voor zijn productieproces. Het chemiebedrijf gebruikte tot enkele jaren geleden hoogwaardig grondwater uit een ecologisch gevoelig gebied. Door over te stappen op Maaswater uit Nederland verkleinde BASF zijn milieu-footprint. De switch betekende zeer lage energetische kosten, minimaal waterverbruik en laag chemicaliënverbruik. Voor de nieuwe situatie werden twee waterbehandelingsinstallaties gebouwd: een zuiveringsstation voor proceswater en een demineralisatiefabriek.

Er is bewust gekozen voor Maaswater uit Nederland. De fabriek van BASF is gunstige gelegen aan de noordkant van de Antwerpse haven, vlakbij een transportleiding voor water uit de Maas. In het op maat ontwikkelde zuiveringsstation wordt het rivierwater behandeld tot betrouwbaar proceswater. De zuivering vindt op verschillende manieren plaats, onder meer door zandfiltratie. Sweco was verantwoordelijk voor de volledige engineering van de beide waterbehandelingsinstallaties.

MEER INFORMATIE
Proceswater en koelwater