AZURE: grondwater IJsselmeergebied beter in kaart

In Midden-Nederland was behoefte aan één gezamenlijk regionaal model om het grondwater in het IJsselmeergebied in kaart te brengen. Lokale vraagstukken werden eerder doorgerekend met meerdere kleinschalige modellen. Nadeel was dat deze niet op elkaar aansloten. Grotere regionale vraagstukken werden aangepakt met modellen die inmiddels achterhaald zijn. Resultaten van al deze modellen waren lastig samen te voegen of met elkaar te vergelijken.

Overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven hebben daarom samen een nieuw grondwatermodel ontwikkeld: AZURE, kort voor Actueel Instrumentarium voor de Zuiderzee Regio. Het model is niet alleen up-to-date, maar ook inzetbaar voor zowel lokale als grote regionale vraagstukken. Sweco heeft als procesmanager de ontwikkeling van AZURE begeleid. De nauwe samenwerking zorgde voor consensus onder modelontwikkelaars en gebruikers. De resultaten van AZURE kunnen daarom op een breed draagvlak rekenen.

MEER INFORMATIE
Water