Archeologisch proefsleuvenonderzoek Prinses Beatrixsluis

De Beatrixsluis vormt in toenemende mate een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarom wil Rijkswaterstaat de sluis voorzien van een derde sluiskolk en het Lekkanaal verbreden. Maar mogelijk bevinden zich in het gebied bijzondere archeologische overblijfselen. Om hier uitsluitsel over te krijgen vroeg Rijkswaterstaat aan Sweco om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

In voorbereiding op de werkzaamheden werden grondboringen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er zich resten in de grond bevinden die dateren uit steentijd en uit de late middeleeuwen. Ook vond men sporen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Een aantal van de proefsleufonderzoeken heeft geleid tot definitieve opgravingen naar de sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook deze opgravingen worden door Sweco uitgevoerd.

“We vinden het fantastisch dat we deze onderzoeken voor Rijkswaterstaat mogen uitvoeren”, aldus Hanneke Jansen, archeoloog bij Sweco.

MEER INFORMATIE
Bodem en ondergrond