Aardwarmte en groen gas voor Flevolandse tuinders

Tuinders in de Noordoostpolder gebruiken aardgas voor de verwarming van hun kassen. Dat kan duurzamer vindt provincie Flevoland. Hoe? Door het benutten van warm water dat op 2 kilometer diep in de grond aanwezig is. Met mest van de landbouwbedrijven in de omgeving kan groen gas worden geproduceerd. Zo haalt de provincie haar milieudoelstellingen en groeit de lokale economie.

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij, een belangrijke voedingstof voor de planten in de kassen. Overstappen op aardwarmte betekent dat er geen CO2 meer geproduceerd wordt. Dat moet dus op een andere manier gemaakt worden. De oplossing: verwerking van mest in een covergistingsinstallatie. Zo ontstaat groen gas. De CO2 die hierbij vrijkomt gaat direct naar de tuinders. Sweco deed samen met Ekwadraat alle onderzoeken en hielp zo mee aan de vergroening van de Flevolandse glastuinbouw.

FEITEN
Locatie: Noordoostpolder
Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Partners: Ekwadraat

Contact