Aardbevingsrisico´s industrie Eemsdelta in kaart

In de chemische industrie is het van het grootste belang dat bedrijfsprocessen geen gevaar lopen bij aardbevingen. Alles draait om veiligheid voor de omgeving, de werknemers, de volksgezondheid en het milieu. In 2013 hebben het ministerie van Economische Zaken en de NAM aan de ruim 100 leden van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) toegezegd om voor de industrie in Delfzijl en de Eemshaven aardbevingsonderzoeken uit te voeren.

Sweco inventariseert voor diverse leden van de SBE de veiligheidsrisico’s op de gebouwen en bedrijfsprocessen die ze bij aardbevingen lopen. De bedrijven krijgen inzicht in de mogelijke effecten van een beving op veiligheid, milieu en de economische gevolgen zodat ze kunnen anticiperen en risico’s kunnen minimaliseren. Waar nodig geven we aanbevelingen om de bedrijven aardbevingsbestendiger te maken.

FEITEN
Locatie: Provincie Groningen
Opdrachtgevers: circa 11 leden van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)
Start: 2014

MEER INFORMATIE 
Aardbevingen

  • Berthold
    Berger
    Commercieel manager Aardbevingen & Duurzame gebouwen