Aardbevingsbestendige dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl ligt in het aardbevingsgebied. Om de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen pakken het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenspraak met het waterschap Noorderzijlvest deze dijk versneld aan. Sweco maakte het voorlopig ontwerp en het contract voor de dijkverbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl.

Naast het maken van een ontwerp heeft Sweco alle procedures en vergunningen voorbereid en een contract opgesteld waarop uitvoerende partijen voor de realisatie in hebben geschreven. Bij het ontwerp is rekening gehouden met aardbevingsbestendigheid en mogelijkheden voor andere gebiedsontwikkelingen zoals een stadsstrand in Delfzijl, diverse recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling. Diverse innovatieve dijkconcepten zijn toegepast.  

Ate Wijnstra, projectleider waterschap Noorderzijlvest: “Het bestuur van het waterschap neemt de verantwoordelijkheid in water- en aardbevingsveiligheid voor onze bewoners en heeft zich de ambitie gesteld de dijkverbetering versneld uit te voeren. Omdat Sweco zowel op het gebied van zeedijken als aardbevingen specialisten in huis heeft, biedt het bedrijf precies wat we nodig hebben om deze opgave in korte tijd in een goed ontwerp en contract om te zetten.”  

FEITEN
Locatie: Provincie Groningen
Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
Rol Sweco: Ondersteunen waterschap tijdens de verkennings- en planfase: innovatief ontwerp, planprocedures, vergunningen, contract.

MEER INFORMATIE
Aardbevingen


Aardbevingsbestendige dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

Aardbevingsbestendige dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

  • Jana
    Steenbergen-Kajabová
    Senior adviseur Kust & Rivieren
  • Berthold
    Berger
    Commercieel manager Aardbevingen & Duurzame gebouwen