0 van 0 resultaten voor ""

Energieke afvalberg verlicht 10.000 woningen

Locatie

Breda

Partner

Groendus

Doel

Voormalig afvalberging omvormen tot zonnecentrale om duurzame energie voor 10.000 huishoudens te produceren

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 17 Partnerschap om doelstelling te bereiken

Gesloten afvalberg nuttig inzetten

De Bavelse Berg is een voormalige stortplaats die door Sweco wordt beheerd. De berg neemt een hoop ruimte in het Bredase landschap in. Zonde om niet optimaal in te zetten, vond Sweco, dus gingen we op zoek naar een nuttige vierde functie. De eerste drie zijn: afvalberging, weide voor schapen en duurzame biogas benutting. We onderzochten mogelijkheden op gebied van zon, wind en vastgoedontwikkeling. De berg omvormen tot een zonnecentrale bleek de meest effectieve en duurzame oplossing. Samen met exploitant Groendus realiseerden we dit idee. De zonnecentrale produceert nu genoeg duurzame energie voor 10.000 huishoudens.

Zorgvuldig stappen maken

Met een mooi idee ben je er nog niet. Sweco onderzocht de financiële haalbaarheid en het benodigde vergunningstraject. Toen de vergunning binnen was, zette we het project als een aanbesteding in de markt waarbij de exploitant de financiering verzorgt. Groendus had het beste voorstel voor de verdere projectontwikkeling, realisatie en exploitatie. Samen maakten we het ontwerp, het veiligheidsplan en verzorgden we het toezicht op de uitvoering.

Dit project past helemaal binnen de strategie van Sweco om op een verantwoorde wijze haar steentje bij te dragen aan de energietransitie. – Sander Arens, business unit manager energie en duurzaamheid bij Sweco

Technisch hoogstandje

De voormalige afvalberging is afgedicht met folie waarop een toplaag met grond ligt. Het voorkomen van het doorboren van de folie is cruciaal. Daarnaast is de toplaag met grond niet overal even hoog en liggen in deze toplaag tientallen waterdrainageleidingen, elektriciteitskabels en gasleidingen. Het ontwerp en de uitvoering was daardoor een stuk complexer. We berekenden en hanteerden een veilige afstand van de folie en van alles wat zich in de toplaag bevindt om tijdens het bouwen van de zonnecentrale niets te raken.

Dit project was constructief uitdagend ook omdat we schuin op de berg bouwden. Iedere vierkante meter was daardoor net even anders. Bijna elk onderdeel van de onderconstructie van de zonnepanelen is daarom op maat ontworpen. Daar bovenop plaatsten we een innovatieve schuifconstructie om zonnepanelen sneller te kunnen plaatsen. De 94.000 geplaatste zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 37 MWpiek. De zonnecentrale produceert hiermee genoeg duurzame energie voor 10.000 huishoudens.

Door open communicatie en intensieve samenwerking hebben Sweco, wij en alle betrokken stakeholders een uniek project succesvol weten te realiseren. De zonnecentrale is operationeel en presteert beter dan vooraf begroot. Een mooi resultaat! Dit project heeft grote impact, en is een goed voorbeeld voor de energietransitie in Nederland. – René Raaijmakers, CEO bij Groendus

Letterlijke vergroening

Ervaring heeft ons geleerd dat uitzicht op een zonnecentrale een discussiepunt kan zijn met omwonenden. Om rekening te kunnen houden in het ontwerp met hun wensen zijn we daarom vroegtijdig in gesprek gegaan. Uit deze huiskamergesprekken bleek dat met name direct zicht op de zonnecentrale voor sommigen onwenselijk was. Daarom hebben we diverse aanvullende groenbossages geplaatst dichter bij de omwonenden en realiseren we een groenvoorziening rondom de zonnecentrale

Deze groene toevoeging en het beoogde ecologisch groenbeheer, waaronder de begrazing rondom de zonnepanelen door schapen, maakten het opzetten van goed groenonderhoud een belangrijk onderdeel voor de nazorg. Dit vraagt in het ontwerp om bijzondere aandacht en tijdens de exploitatie om zeer goede afspraken.

Vierdubbele functie

We hebben en viertal nuttige functies aan de afvalberging kunnen toevoegen. En hiermee zetten we de openbare ruimte dus vierdubbel in.

  1. Afdichting voormalige stortplaats op een veilige en milieuverantwoorde wijze
  2. Productie van duurzame biogas
  3. Productie van duurzame elektrische energie
  4. Het gras rondom de speciaal hiervoor ontworpen licht doorlatende zonnepanelen is voer voor schapen.
94000

Zonnepanelen

37 MW

Piek aan vermogen

10000

Huishoudens per jaar voorzien van 100% duurzame elektriciteit

Het zonnepark is een mooie bijdrage aan de duurzaamheid. Meer dan tienduizend huishoudens kunnen hier energie van trekken. Een vuilstort is een plek waar je verder weinig mee kunt beginnen. We leggen niet zo snel een zonneweide aan, maar hier kan het. – Greetje Bos, Wethouder Energietransitie bij gemeente Breda

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.