0 van 0 resultaten voor ""

Van zinloze verharding naar waardevol groen

Locatie

Zeist, Oost-Gelre, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Groningen, Hendrik Ido Ambacht, Den Bosch, Wijk bij Duurstede, ABG-gemeenten, Raalte, Hilversum, Apeldoorn, Dijk en Waard en nog tientallen meer

Klant

Gemeenten

Doel

Zinloze verharding vervangen door waardevol groen om steden en dorpen veilig, leefbaar en gezond te houden met de groeiende effecten van klimaatverandering

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie
SDG 15 Leven op het land

Van steen naar groen

Door klimaatverandering nemen extremen, zoals hittegolven en stortbuien toe. Onze steden en dorpen moeten veerkrachtig zijn om deze weersextremen op te vangen, zodat we deze veilig, leefbaar en gezond houden in de toekomst. Meer waardevol groen kan hier een flink steentje aan bijdragen. Maar waar kun je vergroenen? In ieder geval op bijna iedere plek waar nu zinloze verharding ligt. Een bron aan vergroeningspotentie voor het oprapen. Onze experts kunnen exact aangeven waar zinloze verharding in jouw gemeente ligt en hoe je deze waardevol kunt vergroenen.

Zinloze verharding is overal 

Je ziet het overal. Verharding in de openbare ruimte die geen functie heeft, niet gebruikt wordt en dus eigenlijk zinloos is. Denk hierbij aan extreem brede trottoirs, compleet verharde pleintjes of hoeken op trottoirs die zijn dicht gestraat. Gemiddeld tussen de 5 en 10% van alle verharding op het trottoir is zinloos.

Wij zijn tot nu toe de enige in Nederland die er in geslaagd is om de exacte locaties met zinloze verharding gemeente breed te inventariseren, dankzij onze tool. – Joeri Meliefste, expert stedelijk groen bij Sweco

Voordelen van vergroening 

Groen helpt om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Verharding warmt op bij warme dagen en geeft in de avonden en nacht nog steeds warmte af. Het versterkt daarmee het hitte-eilandeffect. Ook zorgt verharding ervoor dat regenwater direct wordt afgevoerd naar het riool in plaats van opgenomen in de bodem. Zo versterkt verharding droogte. Bij extreme neerslag waarbij het riool vol is, kan er door verharding juist wateroverlast ontstaan op straat. Ook de biodiversiteit vaart wel bij meer groen. Het maakt een omgeving aantrekkelijker voor vogels, insecten en andere soorten. Bovendien heeft het uitkijken en omringd zijn door groen belangrijke positieve gevolgen voor de gezondheid van mensen. 

1

grote volwassen boom kan op een zonnige dag het koelvermogen van tien airco’s genereren.

10 %

meer groen in een stad vermindert het hitte-eilandeffect in die stad met gemiddeld 0,6 ºC.

10000 m2

extra groen zorgt voor gemiddelde afname van 8,6 langdurig zorgbehoevende patiënten, op basis van 14 veel voorkomende ziekten.

Verband tussen vergroening en gezondheid 

Uit wetenschappelijk onderzoek van Sweco blijkt dat vergroening van een derde van onze leefomgeving het aantal patiënten in Nederland met ruim 62.000 vermindert. Dit zou een financiële besparing van maximaal 125 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. Lees hier het hele rapport. Zinloze verharding omvormen naar waardevol groen heeft daarbij een direct positief effect, juist in straten waar nu heel weinig of ruimte voor groen is.  Onze experts ondersteunen gemeenten bij de omvorming van zinloze verharding naar waardevol groen in een aantal stappen. 

Onze aanpak voor zinloze verharding

Analyseren van zinloze verharding

Door slim gebruik van geodata kunnen we met 1 druk op de knop in onze speciaal hiervoor ontwikkelde tool locaties bepalen met zinloze verharding en zinloze trottoirs in beeld brengen. Hierdoor hoef je niet meer naar buiten om locaties te zoeken en te beoordelen. Kortom erg efficiënt en CO2-besparend.

Prioriteren van zinloze verharding

De geodata in onze zinloze verhardingstool geeft ons inzichten in welke verharde plekken je het beste kunt vergroenen voor de meeste impact. Voor de prioritering combineren we deze inzichten met onze kennis van klimaatadaptatie, de gezonde en veilige stad (biodiversiteit, gezondheid, sociale cohesie) en inzichten uit de Groene Stad Challenge.    

 

Adviseren over aanpak zinloze verharding

In een adviesnotitie publiceren we de resultaten van de desbetreffende gemeente. Hier gaan we ook in op de bredere context en het belang van vergroening. Vaak wordt voor verharding gekozen uit kostenbesparing, vandaar dat we in één hoofdstuk de kosten van aanleg en beheer van groen uitwerken en deze afzetten tegen de kosten van verharding.

Optioneel:

Koppeling resultaten aan beheerprogramma Obsurv.

Gemeente Zeist kan nog groener

Gemeente Zeist signaleerde behoorlijk wat kansen om zinloze verharding om te voren naar groen zoals trottoirs van meer dan 3 meter breed en allerlei vreemde hoekjes met tegelverharding. Ze vroegen Sweco om een exact overzicht van alle locaties te maken met onze tool. Ondanks dat Zeist al bekend staat als groene gemeente bleek er 140.000 m2 (verdeeld over 1800 vakken) zinloze verharding te zijn.

Inmiddels hebben we een apart project om actief zinloze verharding te vergroenen op plekken waar geen andere (onderhouds)maatregelen hebben. Zoals bij de Verzetslaan, Koppelweg, Egelinglaan en Korhoenlaan. Ook gebruiken we de zinloze verharding gegevens bij onze projectopdrachten. Wanneer een weg aan onderhoud toe is, kunnen we direct nadenken over het groener maken van de omgeving.- Ilse van Woudenberg, beheerder bomen en groen bij gemeente Zeist

Stationsgebied Groningen Stadsentree

Kansenkaart vergroening Gemeente Groningen

Gemeente Groningen vroeg Sweco de kansrijke vergroeningslocaties in kaart te brengen om andere afdelingen handvatten te bieden vergroening eenvoudiger mee te nemen bij ruimtelijke aanpassingen.

De data is binnenkort zichtbaar op de Kansenkaart vergroening op de gemeente-brede geoviewer (BVG) en in de koppelkansenkaart openbare ruimte. Door inzicht te geven in de kansen op vergroening op straatniveau, is het voor iedere afdeling zichtbaar waar kansen liggen. Hopelijk zet dit aan tot meer ontstening en meer vergroening in de komende jaren. – Matia Kosters, beleidsmedewerker leefkwaliteit bij gemeente Groningen