0 van 0 resultaten voor ""

Slimme mobiliteit in Almelo: sneller groen en minder uitstoot

Locatie

Almelo, Overijssel

Klant

Gemeente Almelo

Expertise

Slimme mobiliteit

Doel

Een betere doorstroming van het verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen

Betere bereikbaarheid en schoner verkeer

Een betere doorstroming en minder schadelijke stoffen uitstoten. Almelo doet het! De slimme toepassing van Sweco en Vialis maakt dit mogelijk. Samen bouwen we de verkeerslichten van maar liefst 27 Almelose kruispunten om en programmeren ze zo dat ze het verkeer slim gaan aansturen. Het ombouwen van de verkeersregelinstallaties naar intelligente varianten (iVRI’s) neemt Vialis voor haar rekening. Wij zorgen ervoor dat met onze innovatieve software Smart Traffic de 27 kruispunten daadwerkelijk slim aangestuurd worden.

De gemeente Almelo wil samen met de provincie Overijssel groeien naar een logistieke hotspot. Slimme VRI’s dragen hieraan bij. Onze slimme kruispunten zorgen voor een betere doorstroming van de Ringweg en haar invalswegen. Grote hoeveelheden vrachtverkeer kunnen hierdoor vlot en veilig doorrijden. En niet te vergeten; onze slimme aansturing zorgt voor een flinke reductie van CO2, fijnstof en geluidsemissie door het vele wegverkeer.

Onze experts zijn met name gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken en verkeersmanagement. Wij zijn ervan overtuigd dat door verkeer slim te geleiden en de doorstroming te bevorderen, het mogelijk is hinder te verminderen of zelfs te voorkomen. Vanuit deze gedachte hebben we Smart Traffic ontwikkeld.

We hebben de ambitie om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Toepassing van Smart Traffic past volledig bij deze opgave.

Rob Hulleman, senior Verkeerskundige bij de gemeente Almelo

Optimaal gebruik van data voor slimme stoplichten

Smart Traffic heeft een voorspellend vermogen; het gaat niet uit van het actuele aanbod voertuigen, maar het doet juist een voorspelling op welk moment een voertuig bij het verkeerslicht zal aankomen. Ieder verkeerslicht weet de status van de andere verkeerslichten in het netwerk van de ring van Almelo. Zo optimaliseert Smart Traffic elk individueel kruispunt en tegelijkertijd de verkeersstromen op de gehele ring. Bepaalde verkeersdeelnemers zoals vrachtverkeer of fietsers, kunnen dankzij de software sneller groen krijgen.

Stedelijke gebieden bevatten miljoenen sensoren, variërend van lusdetectoren in het wegdek tot het toenemende aantal met het internet verbonden voertuigen. Met Smart Traffic heeft Sweco software ontwikkeld die deze data kan fuseren en gebruiken voor een slimme aansturing van verkeerslichten. Niet alleen vergroot je zo de doorstroming, je vermindert ook de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer. Smart Traffic bereidt Almelo ook voor op de (grootschalige) invoering van zelfrijdende voertuigen.

Emiel Meijers, commercieel manager Mobility Solutions bij Sweco

Samenwerkingsprogramma Talking Traffic 

Dit project komt voort uit het samenwerkingsprogramma Talking Traffic, een publiek-privaat initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met vele gemeenten en provincies in heel Nederland. Dit programma is gericht op vernieuwing in verkeer, transport, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. 

Verkeer op de Slimme Ringweg van Almelo waar gebruik wordt gemaakt van Smart Traffic

Samen met partners verder in verbinding

In opdracht van IenW gaat Universiteit Twente het functioneren van een aantal slim gestuurde verkeerslichten evalueren en kijkt daarbij specifiek naar de effecten voor het vrachtverkeer.

Na de succesvolle invoering van Smart Traffic op de ring heeft de gemeente de ambitie om alle met verkeerslichten geregelde kruispunten in de stad slim aan te sturen en met elkaar te verbinden.

Luchtfoto van Kruising Ringweg Almelo

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt of heb je een vraag?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.