0 van 0 resultaten voor ""

Samen maken we Den Haag duurzaam beter

Locatie

Den Haag

Klant

Gemeente Den Haag

Doel

De kwaliteit van de Haagse openbare ruimte verbeteren

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Een aantrekkelijke en veilige omgeving voor inwoners en bezoekers

Als je in de openbare ruimte bezig gaat met inrichting en vormgeving, zoals stedenbouwers, projectleiders, civiel technici, (landschaps)architecten en ontwikkelaars, dien je rekening te houden met geldende richtlijnen vanuit een gemeente. Gemeente Den Haag heeft die richtlijnen vastgelegd in het ‘Handboek Openbare Ruimte’ (HOR). Het handboek helpt om de openbare ruimte te verbeteren en om een aantrekkelijke, veilige omgeving te creëren voor inwoners en bezoekers. De gemeente heeft Sweco ingeschakeld om het handboek te digitaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Het Handboek Openbare Ruimte (HOR) is een belangrijk instrument om de samenhang tussen beleid, ontwerp en beheer van de openbare ruimte te versterken. Het handboek moet zorgen voor een eenvoudige vertaling van beleid naar uitvoering. Echter, het HOR is een groot document, gebruiksonvriendelijk en daardoor lastig hanteerbaar voor partijen die in de openbare ruimte willen werken. Om die reden wilde de gemeente Den Haag voor het HOR een gebruiksvriendelijke, digitale omgeving creëren die aansluit bij de gebruikers van het handboek. Daarbij zocht de gemeente een partij die ook de hosting en het technisch onderhoud onder haar hoede kon nemen. De Digitale LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van Sweco sloot naadloos aan op deze wensen en om die reden schakelde de gemeente Sweco in om de klus te klaren.

De gebruiker staat centraal. De wensen en behoeften van de gebruiker, namelijk een gebruiksvriendelijk én begrijpelijk digitaal handboek waarmee de gebruiker eenvoudig kan zien hoe en op welke wijze de openbare ruimte ingericht wordt, zijn vertaald in deze digitale omgeving. – Jeffrey de Jong, projectmanager HOR bij gemeente Den Haag

Maatwerk

Om de Digitale LIOR volledig aan te passen naar de wensen van gemeente Den Haag, maakten we het systeem volledig op maat. We hebben de potentiële gebruikers meegenomen in het ontwikkelproces en hebben samen het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingericht. Tijdens een intensief proces van zo’n zes maanden hebben we door middel van agile scrum sessies het handboek zowel inhoudelijk als technisch kunnen afronden en implementeren.

Met de inhoudelijke kennis van de richtlijnen over het beheer en inrichting van de openbare ruimte en onze ervaring bij ambtelijke organisaties, hebben we dit project succesvol kunnen afronden. Bovendien hebben we veel ICT-kennis over het implementeren van de Digitale LIOR en het (door)ontwikkelen van de software. Daardoor konden we een stukje maatwerk leveren wat naadloos aansloot op de behoefte van de klant. – Martin Hoorweg, projectmanager bij Sweco

Continu up-to-date

Het voordeel van de Digitale LIOR is dat de gemeente in dit systeem de richtlijnen van de HOR continu kan actualiseren en deze eenvoudig en snel zelf kan wijzigen als er een nieuw beleid is vastgesteld. Bovendien zijn de richtlijnen gekoppeld aan een kaart en daarmee locatie specifiek. Zo kunnen gebruikers eenvoudig zien welke richtlijnen gelden voor hun project.

Blijvend betrokken

Op dit moment werkt gemeente Den Haag aan het verder invullen van het handboek. Sweco is hier ook bij betrokken. We ontwikkelen nieuwe, gewenste functionaliteiten, zodat het handboek steeds handzamer wordt.

Gerelateerde diensten