0 van 0 resultaten voor ""

Mobiliteitshub als gezond stuk stad rond een verkeersader

Locatie

Haarlem

Klant

Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland

Doel

Een nieuwe aantrekkelijke vitale stadswijk met mobiliteitshub waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie

Mobiliteitshub creëert transformatie

De toekomst van Haarlem ziet er spannend uit. Met haar toonaangevende project ‘OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid’ transformeert de stad een grauw gebied tot een aantrekkelijke vitale stadswijk met een toekomstgerichte mobiliteitshub. Het wordt een fijne gezonde plek om te verblijven, te verbinden en elkaar te ontmoeten. Sweco deed een variantenstudie om de beste stedenbouwkundige inpassing voor deze spiksplinternieuwe mobiliteitshub te vinden.

Hier toveren we een druk knooppunt van wegen om tot een mobiliteitshub waar iedereen zich thuis voelt. Dit gaat over mobiliteit, auto’s, fiets en OV, tot hittestress en ontmoeting. Het is heel cool om van een grauwe omgeving waar niemand echt graag komt en alleen uit noodzaak gebruik van maakt, een plek te maken die bruist en een verlengstuk van de binnenstad wordt.

– Oleguer Teixidor, Urban planner bij Sweco

Vitale stadswijk met markante entree

Het betreft het gebied waar de Schipholweg en Europaweg samenkomen, aan het Spaarne. Op de plek van drie kantoorgebouwen komt nieuwbouw met voornamelijk woningen, maar ook kantoorruimte, winkels, horeca en diverse andere voorzieningen. De nieuwe mobiliteitshub zorgt straks voor betere en snelle busverbindingen tussen de wijk met de binnenstad Schiphol en Amsterdam. Mogelijk stopt er in de toekomst ook een tram. Uiteraard komen er prettige wachtruimten en voldoende fietsenstallingen.

De openbare ruimte wordt dusdanig ingericht dat Haarlemmers er kunnen fietsen, wandelen en sporten maar ook snel en veilig bij het openbaar vervoer en de voorzieningen kunnen komen. De gemeente wil zo veel mogelijk groen. Niet alleen in de openbare ruimte maar ook op de gebouwen. Zo verandert dit gebied aan het Spaarne tot een markante entree naar de stad en een aantrekkelijke en vitale stadswijk waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven.

Vier kansrijke varianten

Haarlem Nieuw-Zuid krijgt door het nieuwe mobiliteitsknooppunt en omliggende ontwikkelingen een sterkere regionale functie. Een nieuwe stedelijke hub met veel potentie. Met Sweco’s variantenstudie zochten we naar de beste stedenbouwkundige inpassing voor de cruciale mobiliteitshub. Onze experts kwamen op vier varianten; vier verschillende mogelijke locaties voor de mobiliteitshub.

Iedere variant biedt verschillende kansen voor de groei van dit nieuwe stedelijke ecosysteem. Vervolgens maakten we vier ruimtelijke modellen om de verschillende oplossingen goed af te kunnen wegen op ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en financiële impact. Elke variant onderbouwden we met een business case. Dit heldere inzicht van kosten versus baten enthousiasmeerde de gemeente en de provincie nog meer om daadwerkelijk een levendig en stimulerend gebied te creëren.

Efficiënt en bewust reizen

Een samenleving die haar klimaatimpact wil verkleinen en toch dynamisch wil blijven leven, moet bewuste keuzes maken voor onze meest voorkomende verplaatsingen: het woon-werkverkeer. De nieuwe mobiliteitshub in Haarlem maakt reizen comfortabeler, efficiënter en helpt mensen over te stappen op een betere, bewustere keuze voor hun vervoer. Het zorgt voor een snelle verbinding tussen Haarlem, Schiphol, Hoofdorp en Amsterdam-Zuid. Allemaal succesvolle gebieden die barsten van de activiteiten en bedrijvigheid. We hebben daarom met alle belanghebbenden meerdere ontwerpsessies gehouden om voor hen het beste resultaat te bereiken.

Mede door de goede samenwerking met Sweco zijn we tot een viertal interessante ruimtelijke modellen gekomen voor het toekomstige busstation Haarlem Nieuw-Zuid. Dankzij deze ontwerpen kunnen we afstappen van het traditionele gedachtegoed waarbij autoverkeer als belangrijkste graadmeter wordt genomen. Een kans die we met beide handen moeten aangrijpen zodat we in de toekomst de behoefte van de reiziger centraal kunnen stellen.

– Max Melching, Stedenbouwkundige bij Provincie Noord-Holland

Gezondheid: urban health & wellbeing

Het maken van een gezond stuk stad rondom een verkeersader is een keuze voor duurzaamheden. Echter, ook een uitdaging. Geluidshinder en luchtkwaliteit spelen een belangrijke rol of een weg wordt ervaren als een prettige, levendige stadsstraat of een onaangename verkeersader. In ons ontwerp passen we daarom zoveel mogelijk wegen met groene bermen en bomen. Dit dempt het geluid van  autoverkeer. Groene gevels in de architectuur langs de Schipholweg dragen ook bij aan demping van geluid en het afvangen van fijnstof. We zetten ook groen in om biodiversiteit in het gebied te vergroten, wateroverlast en hittestress tegen te gaan.

Het iconische Spaarne stroomt langs de deuren van het nieuwe mobiliteitsknooppunt. Dit gaf ons veel kansen om mooie uitzichten op te nemen in ons ontwerp en het groen te infiltreren in het drukke knooppunt. Voetgangers en fietsers zijn leidend in de inrichting van de openbare ruimte. Immers, als loop- en fietspaden prettig en logisch zijn, stimuleer je een gezonde, actieve mobiliteit en zal de mobiliteitshub optimaal functioneren.

Haarlem gaat ver

Meestal richten steden zich op capaciteitsvergroting van hun infrastructuur om het groeiende aantal forenzen het hoofd te bieden. Echter, Haarlem gaat verder. Door een gezonde en aantrekkelijke omgeving rondom een nieuw mobiliteitsknooppunt te creëren, trekt zij bedrijven en bewoners naar dit gebied. De lokale economie krijgt zo een fikse boost.

1600

Nieuwe woningen

3

Appartementen gebouwen

300 +/-

Banen gecreëerd