0 van 0 resultaten voor ""

Merwe-Vierhavens: naar een aantrekkelijk woon-werkgebied voor makers

Locatie

Merwe-Vierhavens Rotterdam

Klant

Gemeente Rotterdam

Doel

Het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon-werkgebied waar de digitale en fysieke maakindustrie optimaal kan innoveren, creëren en produceren.

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Innoveren, creëren en produceren op de grens van stad en haven

Innoveren, creëren en produceren in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Met de ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam verandert het gebied op de grens van stad en haven in een plek waar werken in de innovatieve maakindustrie, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs optimaal samenkomen. Sweco (destijds BSP) onderzocht de potentiële marktvraag en stelde een kansrijke programmamix op voor de beste invulling van het gebied.

Het mengen van wonen en werken is een hot item. Goed inzicht in wat je wel en niet kunt mengen en op welke verschillende manieren is belangrijk voor succes. Voor Rotterdam hebben we nauwkeurig gekeken wat de beste oplossing per type bedrijf is. Uiteraard ook vanuit de markt en eindgebruiker gezien.

Joris Quaedflieg – Teammanager gebiedsontwikkeling en economie

Behoefte wonen en werken in gemengde milieus

We brachten de behoefte aan het woon- werkprogramma 2035 in beeld en adviseerde over een kansrijke programmamix. Dit deden we voor de deelgebieden Keilekwartier, Marconikwartier en Merwehavens. Ons onderzoek geeft de gemeente een duidelijk inzicht welke bedrijfstypen en bewonersgroepen het beste aansluiten bij M4H en hoe groot de potentiële behoefte voor het creëren van een gemengd woonwerkgebied is.

Positionering M4H

M4H richt zich op de fysieke en digitale maakindustrie die mengbaar is met wonen. Naast makers is er ruimte voor kantoor-gerelateerde bedrijven zoals architectenbureaus en ICT-bedrijven. Deze bedrijven vormen samen de fysieke en digitale maakindustrie: creativiteit, innoveren en kleinschalige productie.

Wij adviseerden meer ruimte te bieden aan werken dan in het originele plan om tot de beste mix met het geplande aantal woningen te komen en in te zetten op drie onderscheidende woonwerkmilieus: ruimte voor ambachtelijke en creatieve bedrijven in het Keilekwartier, de meest hoogstedelijke mix met bedrijfsruimten in de plint en daarboven woningen en kantoren in het Marconikwartier en het accent op wonen en werken aan huis in de Merwehaven. Ondersteunende voorzieningen als onderwijs, horeca en leisure op slimme en logische locaties vormen de verbinding tussen wonen en werken.

Uitgangspunten voor het mengen van wonen en werken

Een kansrijk programma biedt meerwaarde voor zowel wonen als werken. Het slim combineren van woonwensen, vestigingscriteria en gewenste omvang, logistiek en beperking milieuhinder is ‘key’. Ruimte in het programma voor experimenteren en innovatieve vastgoedconcepten is een belangrijk uitgangspunt voor M4H.

100000 m2

aan werkfuncties blijft behouden in het gebied

80000 m2

extra werkfuncties

4500

woningen toevoegen is de ambitie

Spoorzone Leiden, Stationsgebied Groningen en Laakhaven-Hollands Spoor Den Haag

Het opstellen van een optimale programmamix voor gemengde woon- en werkmilieus deden de experts van Sweco onlangs ook voor stationsgebieden Spoorzone Leiden, Stationsgebied Groningen en Laakhaven-Hollands Spoor Den Haag. Onze voorgestelde programmamixen en ontwikkelstrategieën leiden hier tot een modern en dynamisch stedelijk gebied. Rond een compacte, goed gestructureerde en aantrekkelijke, groene openbare ruimte met stedelijke allure, die gericht is op voetgangers, fietsers en OV, is ruimte voor een sterke mix met wonen, kantoren, bedrijven, winkelen, vrije tijd, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.