0 van 0 resultaten voor ""

Landschapsplein Den Burg

Locatie

Den Burg (Texel)

Klant

Gemeente Texel

Doel

Ontwerp van de openbare ruimte

Omvang

2 ha

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie
SDG 15 Leven op het land

Van wateroverlast naar wateropvang

Het gemeentehuis van Texel is van de kern van Den Burg naar de rand van het dorp verhuisd. De nieuwe locatie ligt op de grens tussen het landschapsreservaat ‘De Hoge Berg’ en het dorp, omgeven door allerlei andere functies in de dorpsrand. Het voorliggende plein vormt een schakel in de kern en tussen verschillende functies. Daarvoor heeft de gemeente het project ‘Tussen dorpskern en landschapsreservaat’ opgestart. In dit gebied heeft het kwel- en regenwater eerder voor overlast gezorgd omdat het gebied door de hoogteligging niet direct op de omliggende sloten kan worden aangesloten. De gemeente Texel heeft Sweco gevraagd een ontwerp te maken van de openbare ruimte van het gebied, dat tevens rekening hield met de uitbreiding en ruimtebehoeften van de OSG ‘De Hoge Berg’, Stayokay en de voetbalvereniging.

Gras met bloemen op dakakker Rotterdam

Landschapsplein

Het ruimtelijke antwoord dat Sweco samen met de omgeving en belanghebbende partijen op de opgave heeft gegeven is een’ landschapsplein’. Een verbindende ruimte tussen de verschillende functies die zo groen en natuurlijk mogelijk is ingericht en bij de lokale gebiedskenmerken past. Het landschapsplein gaat uit van doelmatige verbindingen met minimale inzet van verharding , waar langzaam verkeer leidend is. De paden en wegen zijn smal en bij de verblijfsplekken verruimt het verharde oppervlak zich. Hierdoor overheerst het groene beeld van het landschapsplein. In de onverharde delen wordt het bestaande reliëf van de stuwwal ‘de Hoge Berg’ doorvertaald in lichte hoogteaccenten, met lager gelegen plekken. Deze plekken hebben als functie het water tijdelijk op te vangen. Het water infiltreert in de grond en bij grote waterbelasting voeren drains het water af.

Rozebloem - geveltuin alkmaar

Gras als belangrijk kenmerk

Gras overheerst het ruimtelijke beeld op Texel. Op het landschapsplein is dat ook het geval. Dat geeft een robuuste uitstraling. Daarbij zijn de karakteristiek Texelse ‘tuunwallen’ die vanaf de Hoge Berg tot aan de dorpsrand het beeld bepalen, doorgetrokken in het gebied om (parkeer)ruimtes in te passen. Rondom het gemeentehuis ligt als verbijzondering en kleurrijke entree een bloementuin, met voor die plek kenmerkende soorten zoals in de Verkade uitgave ‘Texel’ zijn genoemd door Jac. P. Thijsse. Tot slot is bij het bomenplan rekening gehouden met de vliegroutes van de vleermuizen in het gebied.

Cosmea - dakakker Rotterdam

Sweco ontwerpt

Naast technische expertise is Sweco van oudsher een architectenbureau. Juist deze combinatie leidt tot sterke ideeën ten aanzien van verschillende ruimtelijke opgaven. Zeker nu. Water, natuur, verdichting of transformatie, van stad tot Natura 2000 gebied: dit zijn de opgaven waar Sweco aan werkt. Integraal. Met ruim 40 architecten, landschapontwerpers en stedenbouwkundigen in Nederland zijn we een sterk ontwerpteam. Als onderdeel van een organisatie met nog eens ruim 20.000 technische specialisten door heel Europa, schakelen we snel en integraal naar elke uitdaging.