0 van 0 resultaten voor ""

Inpassing lightrail en vismigratierivier Bergen, Noorwegen

Locatie

Bergen, Noorwegen

Klant

Bybanen Utbygging

Doel

Oplossen waterproblematiek middels inpassing kunstmatige rivier dwars door Bergen heen

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land

Natuur dwars door de stad

In de stad Bergen in Noorwegen wordt een tweede lightrailverbinding ingepast in de bestaande stad en haar buitenwijken. Sweco Nederland is, als partner voor Sweco Noorwegen,  onder andere betrokken als landschapsarchitect voor dit vraagstuk. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp waarin de lightrail waar mogelijk als grasbaan wordt uitgevoerd, zodat groenbeleving en waterinfiltratie worden bevorderd.

Daarnaast zijn de locaties van de haltes strategisch bepaald, zodat looproutes en zicht-assen ter hoogte van de haltes een sterke signatuur hebben. Zo ontstaat een goede herkenbaarheid en (sociale) veiligheid van, en rondom, de stations. De bestaande pleinen zijn bovendien vergroot om de haltes onderdeel te laten zijn van het voetgangersdomein. Een zorgvuldige materialisatie en detaillering hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe halte echt verankerd is met de stedelijk context en daardoor bijdraagt aan een duurzamer ov-gebruik.

De totale inrichting van de openbare ruimte is gericht op een duurzaam en buitengewoon robuust watersysteem. In de stad Bergen valt gedurende het jaar heel erg veel water en in de winterperiode wordt er erg veel strooizout gebruikt. Langs de wegen worden daarom infiltratiezones ingericht met vaste planten waar het zoutwater van de straat kan infiltreren. Wadi’s zijn gesitueerd op locaties waar grote wateroverlast kan ontstaan, alle wadi’s en infiltratiezones zijn aangesloten op een groot stormwatersysteem dat ondergrond het water afvoert.

Vismigratierivier in de stad

Onze landschapsarchitecten hebben een bestaande ondergrondse rivier weer naar de oppervlakte gebracht. Deze rivier is vele decennia geleden ondergronds in een grote duiker geplaatst, waarmee industriële ontwikkelingen meer ruimte kregen. Echter, dit industriële gebied zal de komende jaren een radicale transformatie ondergaan naar een levendige stadswijk met vele nieuwe woningen en voorzieningen. Dit betekent ook dat de ondergrondse rivier juist bovengronds weer van waarde kan zijn. Zowel vanuit esthetisch als biologisch opzicht. De rivier draagt zo weer bij aan het karakter en sfeer van deze wijk.

Terugkeer van de forel

Daarnaast wordt de rivier met deze ingreep en plan ook weer geschikt gemaakt voor de migratie van de forel naar de hoger gelegen meren en rivieren. Een nauwe samenwerking met waterspecialisten en een visbioloog hebben gezorgd voor een slim ontworpen rivier die aan alle eisen voldoet die nodig zijn voor deze vismigratie. De vismigratierivier is zorgvuldig ontworpen en houdt rekening met verschillende aspecten als watersnelheid, watervalletjes, waterdiepte en schaduwplekken om succesvol te kunnen zijn. Daarnaast is het beplantingsplan met bomen en struiken geïnspireerd op het assortiment dat van nature bij dij de bergbeken aanwezig is. Eén zo natuurlijk mogelijk inrichting van een gecultiveerde waterverbinding. De grote vijver op het plein staat vervolgens weer in verbinding met de visfuik. Bij de visfuik is de watersnelheid zo vormgegeven dat dit de vissen aantrekt, zodat ze vervolgens toegang krijgen tot het Solheimsmeer. Rondom de visfuik is een hekwerk gesitueerd ten behoeve van de veiligheid van wandelaars en kinderen. Het verhaal van de migratie van de zeeforel is verbeeld in het hekwerk. Zo is de werking van de visfuik voor iedereen zichtbaar en beleefbaar.

Sweco ontwerpt

Naast technische expertise is Sweco van oudsher een architectenbureau. Juist deze combinatie leidt tot sterke ideeën ten aanzien van verschillende ruimtelijke opgaven. Zeker nu. Water, natuur, verdichting of transformatie, van stad tot Natura 2000 gebied: dit zijn de opgaven waar Sweco aan werkt. Integraal. Met ruim 40 architecten, landschapontwerpers en stedenbouwkundigen in Nederland zijn we een sterk ontwerpteam. Als onderdeel van een organisatie met nog eens ruim 20.000 technische specialisten door heel Europa, schakelen we snel en integraal naar elke uitdaging.