0 van 0 resultaten voor ""

Het Quackstrand Hellevoetsluis

Locatie

Hellevoetsluis

Klant

Recreatieschap Voorne-Putten

Doel

Recreatiegebied Het Quackstrand een flinke kwaliteitsimpuls geven

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land

Impuls voor recreatiegebied

Het Quackstrand is een druk bezochte recreatiebestemming direct naast de karakteristieke Haringvlietsluizen. Het recreatiegebied voldeed niet meer aan de eisen en het strandgebied nam af, waardoor ook de waterveiligheid afnam. Middels de herinrichting is een flinke kwaliteitsimpuls gerealiseerd en voldoet het stand weer aan de waterveiligheidseisen én is het vis-, water en recreatieplezier weer in volle omvang aanwezig.  Sweco was verantwoordelijk was voor het Definitief Ontwerp en de civieltechnische uitwerking.

Ontwerp met focus op het water

Het recreatiegebied is langgerekt en relatief smal en juist daarom is in het ontwerp gekozen om de verschillende functies niet te mengen, maar juist duidelijk ruimtelijk van elkaar te scheiden. Hierdoor ontstaan verschillende ruimtelijke belevingen direct naast elkaar en die maken Het Quackstrand heel interessant.

Het strand is gescheiden van het natuurlijk ingepaste parkeerterrein door het versterken van het tussenliggende duinlandschap. De beplanting op de duinen versterkt deze scheiding en maskeert de auto’s. De strandtoegangen zijn daarbij op strategische plekken ingepast, en geven een glimp van het strand vanaf het parkeerterrein. Het strand is aanzienlijk verbreedt en geeft ruimte aan veel recreanten en sporters. De boulevard verbindt de verschillende recreatieve bestemmingen langs het strand met elkaar: een centraal gelegen horecavoorziening, een uitzichtpunt en een nieuwe steiger met botenhelling en nieuwe struinroute door de duinen. Het Quackstrand geeft bezoekers de mogelijkheid om in een natuurlijk omgeving te kunnen recreëren, (water)sporten te beoefenen of juist tot rust komen.

Sweco ontwerpt

Naast technische expertise is Sweco van oudsher een architectenbureau. Juist deze combinatie leidt tot sterke ideeën ten aanzien van verschillende ruimtelijke opgaven. Zeker nu. Water, natuur, verdichting of transformatie, van stad tot Natura 2000 gebied: dit zijn de opgaven waar Sweco aan werkt. Integraal. Met ruim 40 architecten, landschapontwerpers en stedenbouwkundigen in Nederland zijn we een sterk ontwerpteam. Als onderdeel van een organisatie met nog eens ruim 20.000 technische specialisten door heel Europa, schakelen we snel en integraal naar elke uitdaging.

 

Van de weg die ons van A naar B brengt, impact op mens, natuur en cultuurhistorie en het toepassen van duurzame energievormen en klimaatadaptieve oplossingen. Een gebied kan dit verschil voor haar bewoners maken.
– Pascalle Vonk-Minke, stedenbouwkundig- en ruimtelijk ontwerper bij Sweco