0 van 0 resultaten voor ""

Groene Stad Challenge: Wie is de groenste?

Locatie

Stedelijke gebieden door heel Nederland

Klanten

Gemeenten die willen vergroenen

Doel

Stimuleren aantrekkelijke, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

Groen als sleutel tot gezonde steden

Iedereen wil graag leven in een aantrekkelijke, gezonde en klimaatbestendige omgeving. Veel groen hoort hier zeker bij. Dat heeft een positief effect op leefbaarheid, biodiversiteit, hittestress en nog veel meer. Groen is de sleutel tot gezonde steden. Natuurlijk wil elke gemeente graag vergroenen. De vraag is echter hoe? Wij geloven dat dit begint met inzicht. Welke buurt is het groenst? Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking? En waar ontbreekt het juist aan beplanting? Waar kun je verharding omzetten in groen? Sweco, NL Greenlabel en Husqvarna organiseren daarom jaarlijks de Groene Stad Challenge. Iedere gemeente die deelneemt aan deze challenge krijgt van ons inzicht in hoe groen hun stad of dorp is, maar ook advies hoe ze verder kunnen vergroenen.

De kwalificering en kwantificering van stedelijk groen staat helaas nog in de kinderschoenen, maar vormt eigenlijk de onderbouwing voor verdere vergroening van de leefomgeving. Met deze challenge brengen we het échte groen, onderbouwd met data, in kaart. – Lodewijk Hoekstra, Oprichter NL Greenlabel

Data opent deur tot vergroening

Wij geven met de Groene Stad Challenge een uniek en diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen een gemeente. Dit doen we op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De gebruikte data is zo specifiek dat we tot op tuinniveau naar verharding en groen kunnen kijken. Zo zie je duidelijk waar het al goed gaat en waar er vergroeningspotentie is. Hiermee kan de deelnemende gemeente heel bewust haar strategie uitstippelen voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen. Plus de gemeente weet gelijk in welke wijk of buurt ze het beste burgerinitiatieven kan stimuleren of campagnes kan doen zodat bewoners hun eigen tuinen vergroenen.

In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners – Paul de Beer Wethouder stedelijke ontwikkeling, vastgoed, klimaat en regionale samenwerking bij Gemeente Breda

Online community daagt uit

Via het online platform van de Groene Stad Challenge kunnen de gemeenten zien hoe groen hun eigen stedelijke gebieden zijn en waar de potentie ligt, zelfs op particulier tuinniveau. Gemeenten kunnen zichzelf hier vergelijken met andere gemeenten als stimulans om elkaar uit te dagen nog groener te worden!

Uniek volgens klant

De deelnemers geven de drie volgende concrete resultaten van de Groene Stad Challenge aan:

  • De inzichten vormen een goede groene nulmeting.
  • Deelname helpt om daadwerkelijk in actie te komen.
  • De inzichten helpen om vergroenen en klimaatadaptatie politiek extra onder de aandacht te brengen.

Wie is de groenste in 2021?

In 2021 deden 103 gemeenten mee aan de Groene Stad Challenge. We analyseerden hiervoor de data van 551 plaatsen en 3.523 buurten. Meer dan 5,5 miljoen mensen wonen hier. Stel je eens voor de impact voor deze mensen als hun omgeving optimaal groen is. De komende jaren herhalen we het onderzoek voor de deelnemende gemeenten, waardoor ze inzicht krijgen in de voortgang van hun vergroening.

Bekijk de volledige top 10 van 2021 hier: “Rijswijk en Bloemendaal groenste stad en dorp van Nederland”.

Wie is de groenste in 2022?

Dit jaar lieten 123 gemeenten, en daarmee 20 nieuwe gemeenten, zich analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. De groenste stad van Nederland in 2022 is het Drentse Assen. Daar bestaat bijna 60% van het oppervlak uit groen. Bloemendaal in Noord-Holland is net als vorig jaar nog steeds het groenste dorp van Nederland.

Ga direct naar de top 10 van dit jaar: “Assen en Bloemendaal groenste stad en dorp van Nederland“.

Volgende stap

We laten het hier niet bij. Samen met de andere initiatiefnemers van de challenge en vereniging Stadswerk zijn we al volop bezig met de volgende stap. Vanaf maart 2022 gaat de ‘Community of Practice (COP’s) Groen in dorp en stad’ van start. Een nieuw online platform waar gemeenten ervaringen kunnen delen en leren van elkaar bijvoorbeeld op het gebied van zinloze verharding, vergroening van daken, koppeling klimaatadaptieve maatregelen of het bevorderen van biodiversiteit.

Ik geloof dat vergroenen begint met inzicht. De parameters (KPI’s) waar we op analyseren voor deze challenge zijn nog nooit eerder zo gecombineerd. Ook heeft niemand ooit zo’n uitgebreide nulmeting van het groen in Nederland gedaan. Nu gemeenten inzicht hebben in hun vergroeningpotenties, kunnen ze handelen. Data-based vergroenen optima forma. – Joeri Meliefste, expert stedelijk groen bij Sweco
123

deelnemende gemeenten

698

woonplaatsen

6700000

inwoners

Gerelateerde diensten