0 van 0 resultaten voor ""

Airbnb monitor Noord-Holland: grote verschillen tussen gemeenten

Locatie

Noord-Holland

Klant

Provincie Noord-Holland

Doel

In kaart brengen van ontwikkelingen en verschillen in vraag en aanbod van vakantieverhuur in de provincie Noord-Holland

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13 Klimaatactie
SDG 17 Partnerschap om doelstelling te bereiken

De Airbnb monitor als basis voor beleid

Meer inzicht in de ontwikkelingen rondom vakantieverhuur via Airbnb en Vrbo (vacation rentals by owner) in de provincie. Zodat gemeenten op basis van data hun beleid over de toeristische verhuur van woningen kunnen vormgeven. Provincie Noord-Holland schakelde ons in om dit met de Expertpool toeristische verhuur te onderzoeken. Aan de hand van de Airbnb monitor gaven onze experts inzicht in de ontwikkelingen in vraag en aanbod door de tijd heen. Ze keken naar de verschillen tussen regio’s en gemeenten en brachten trends en opvallendheden in kaart. Samen met de Provincie presenteerden we de resultaten tijdens het Webinar Airbnb Monitor Noord-Holland aan de 47 betrokken gemeenten.

Niet alleen in de stad

Het toeristisch verhuren van woningen was lange tijd vooral een stedelijk fenomeen, maar hier is de laatste jaren verandering in gekomen. Airbnb is nu ook in kleinere (landelijke) gemeenten doorgedrongen, de coronacrisis heeft dit proces versneld. Waar de een het ervaart als overlastgevend en een bedreiging voor de woning- en hotelmarkt, profiteren aan de andere kant zowel aanbieders als gasten graag van het platform en brengt het economische kansen. Sinds 1 januari 2021 hebben gemeenten de kans om beleid op te stellen waardoor zij meer grip kunnen krijgen op de verhuur via deze platformen.  Cijfers om de situatie goed in beeld te krijgen zijn daarbij essentieel.

1/3 van het aanbod

De provincie Noord-Holland neemt in Nederland een behoorlijke positie in als het gaat om aantal accommodaties. Met 24.615 actieve accommodaties in 2020 bevindt ruim één derde van het totaal aantal accommodaties in Nederland (65.698 in 2020) zich in de provincie. De Noord-Hollandse accommodaties werden in 2020 in totaal 1,48 miljoen nachten gereserveerd. Daarmee zijn ze goed voor ongeveer 8,5% van het totaal aantal overnachtingen in Nederland.

Regionale verschillen en een kleine groep actieve aanbieders

De monitor laat grote verschillen tussen gemeenten zien. In 2020 liepen het aantal accommodaties (- 30%) en het aantal gereserveerde nachten (- 55%) flink terug. Een duidelijk effect van de lockdowns en andere coronamaatregelen in die periode. Tegelijkertijd nam het aantal accommodaties in Noord-Holland Noord juist toe. Ook is de afname van het aantal gereserveerde nachten langs de Noordzeekust beduidend lager dan in de gemeenten rond Amsterdam. En er zijn duidelijke verschillen in het type accommodatie dat wordt aangeboden. Rond Amsterdam worden bijvoorbeeld veel kamers verhuurd, terwijl het in Noord-Holland Noord vaak gaat om vakantiewoningen op of rond vakantieparken.

Wat ook opvalt is dat de meerderheid van de aanbieders van accommodaties (zo’n 86%) slechts één woning of kamer aanbiedt. En dat in 2020 meer dan de helft van deze vakantieverblijven voor minder dan 60 nachten werd verhuurd. Er worden dus veel kamers en vakantiewoningen aangeboden in Noord-Holland, maar het grootste deel van de overnachtingen ligt bij een kleine groep van zeer actieve accommodaties. Accommodaties die meer dan 120 nachten werden verhuurd waren bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord goed voor 54% van alle overnachtingen, in de Metropoolregio Amsterdam bedroeg dit aandeel 45%. Het is belangrijk dat gemeenten deze cijfers in de juiste context plaatsen voor het opstellen van hun beleid.

65.698

accommodaties in Nederland in 2020

1480000

nachten gereserveerd in Noord-Holland

8.5 %

van het totaal aantal overnachtingen in Nederland

Expertpool toeristische verhuur woonruimte

Samen met de Universiteit Utrecht heeft Sweco kennis en ervaring gebundeld in de ‘Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte’. De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie over de toeristische verhuur van woningen – met Airbnb als belangrijkste voorbeeld – op elk gewenst schaalniveau. Ook adviseert de expertpool in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente.

De situatie in Amsterdam, met afstand de grootste toeristenbestemming van Nederland, bepaalt vaak de (negatieve) beeldvorming over de particuliere verhuur van woningen, zoals Airbnb. In de praktijk zien we grote verschillen in hoe de lokale markten van de particuliere verhuur van woningen functioneert. In sommige kernen vult het aanbod een hiaat, omdat er anders geen logiesvoorzieningen zijn. In andere steden lijkt de balans met de reguliere hotelsector zoek vanwege het relatief hoge volume van overnachtingen in woningen. En in sommige steden is er juist een overzichtelijk, kleinschalig aanbod dat aanvullend is op de reguliere hotels ter plekke. Op basis van betrouwbare data kan de Expertpool op wijkniveau voor elke gemeente laten zien hoe de vraag en aanbod situatie zich ontwikkelt. En daarmee adviseren wij over een passende beleidsinsteek. Meer weten? Neem contact op.

Particuliere verhuur kan een hele mooie aanvulling zijn op het reguliere hotelaanbod en een unieke ervaring bieden voor de bezoeker. Met de Expertpool willen we bijdragen aan een eerlijker speelveld tussen hotels en particuliere verhuur. Met het inzicht dat wij bieden kunnen overheden effectiever sturen op toeristische verhuur zodat er meer balans komt. Dat is goed voor consumenten, de woningmarkt én de hotelmarkt.

 

– Susanne Brugman, adviseur winkelen en vrijetijd bij Sweco

Met de Expertpool werken we aan

  • Netwerkontwikkeling
  • Open kennisdeling en uitwisselen van good practises
  • Marktonderzoek op basis van de meest recente AirDNA-data (scraping)
  • Advies op maat over lokaal en regionaal beleid

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.