0 van 0 resultaten voor ""

Een thuis voor iedereen in Metropoolregio Amsterdam

Locatie

Metropoolregio Amsterdam

Klant

Metropoolregio Amsterdam (samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam)

Doel

Het verbeteren van huisvesting en ondersteuning van aandachtsgroepen in de regio

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Een thuis voor iedereen

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) loopt voorop bij het uitvoeren van het landelijke programma ‘een thuis voor iedereen’, een onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda 2022. Het doel is de huisvesting en ondersteuning van aandachtsgroepen in de regio verbeteren. Dit gaat om dak- en thuisloze mensen, mensen die uitstromen uit een zorginstelling of een sociale of medische urgentie hebben, statushouders, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten. Sweco stelde samen met de MRA een plan van aanpak voor de samenwerking op, zodat de regio optimaal kan werken aan fijne plekken om te wonen.

Betaalbaar wonen, op de juiste plek

Krapte op de woningmarkt leidt ertoe dat verschillende groepen mensen in de problemen komen omdat er geen woning beschikbaar is. Specifieke aandacht voor aandachtsgroepen is belangrijk en daarbij gaat het niet alleen om de behoefte aan een woning. De opgave ligt in de combinatie van betaalbaar wonen, op een goede plek, met voldoende zorg en ondersteuning.

MRA maakt hier proactief werk van en loopt vooruit op eventuele wetgeving. De koplopersregio brengt verbrede woonzorgvisie’s tot stand en werkt toe naar een meer evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen, aandachtsgroepen en middelen.

De uitdaging is om de aandacht voor aandachtsgroepen in verhouding te zien tot andere groepen die ook een huis nodig hebben. We moeten geen nieuwe aandachtsgroepen creëren. En natuurlijk moet er gewerkt worden aan het creëren van nieuwe woningen, want alleen beleidsmatig lossen we het woningtekort niet op.”

– Désirée Eriks, woonspecialist bij Sweco.

Een veerkrachtige stad

Het uiteindelijke doel is dat aandachtsgroepen in de MRA eerder woonruimte vinden en de regio gezamenlijk zorgt voor een evenwichtigere verdeling binnen de verschillende gemeenten. Dit leidt tot meer gemengde wijken met een betere leefbaarheid. Een fijne plek om te wonen met de juiste hulp en ondersteuning in de buurt maakt mensen én de stad veerkrachtiger. Goede huisvesting kan bovendien voorkomen dat mensen ondersteuning nodig hebben, terugvallen of extra zorg nodig hebben omdat de basis op orde is.

30 / 30 / 30

Tenminste 30% sociale huur bij nieuwbouw, 30% sociale huur in je bestaande voorraad en 30% van de woningen die vrijkomen toewijzen aan aandachtsgroepen in iedere gemeente is het ideale scenario. In de praktijk zit de ene gemeente ver boven en de ander ver onder dit percentage. Hoe breng je daar evenwicht in aan? Het is belangrijk dat de MRA in haar aanpak initiatieven die lokaal al gebeuren niet in de weg zit. Er zijn daarom duidelijke afspraken nodig. De uitdaging is om dat samen te brengen tot een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden en waar politiek draagvlak voor is.

Unieke samenwerking in de regio

De MRA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Historisch gezien is het vooral een economische samenwerking gericht op bouwen en niet op onderwerpen uit het sociale domein. Dat de MRA nu gezamenlijk de huisvesting van aandachtsgroepen aanpakt is uniek en geeft een extra maatschappelijke lading aan deze regionale samenwerking.

Elke gemeente binnen de MRA kent een tekort aan betaalbare woningen. De visie hoe hier mee om te gaan verschilt. Wij inventariseerden deze verschillen en kwamen met een plan van aanpak voor de samenwerking. Met name tussen sociaal en wonen/ruimte, afdelingen binnen de gemeenten én binnen de regio. Zodat duidelijk is hoe de regio de opgave het beste in beeld kan brengen en kan monitoren wat er op dit vlak gebeurt.

30

gemeenten in samenwerkingsverband MRA

2

provincies maken deel uit van de MRA

30 %

het ideale uitgangspunt