0 van 0 resultaten voor ""

Deltanatuur Spuimonding West

Locatie

Voorne-Putten

Klant

Dienst Landelijk Gebied

Doel

Een nieuwe, lokale deltanatuur creëren.

Partner

Aannemersbedrijf van der Ven

Omvang

100 hectare
4 gebouwde objecten

SDG 13 Klimaatactie
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land

Nieuwe deltanatuur

Het plangebied Spuimonding West, met daarbinnen de polders Beningerwaard en Beningergorzen, maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Het gebied is een afgesloten zeearm die via een open verbinding met het Hollands Diep deel uitmaakt van de delta van Rijn en Maas. Om water hier optimaal de ruimte te geven, maar ook de lokale natuur en biodiversiteit zich verder te kunnen laten ontwikkelen, maakte Sweco een plan voor de nieuw lokale deltanatuur. In het plan zijn de oorspronkelijke kreken hersteld en is het voormalige landbouwgebied omgevormd tot een ecologisch rijk landschap met schorren en slikken.

Familie van architectonische bijzonder objecten

Sweco heeft vier bijzondere objecten ontworpen en zorgvuldig ingepast als onderdeel van het recreatief medegebruik van dit bijzondere natura 2000 gebied. De objecten vormen een serie van moderne architectonische kunstwerken in cortenstaal die contrasteren met de ruige Deltanatuur.  De serie objecten bestaat uit een panoramatoren op de plek van de Oude Hoeve, de brug over de nieuwe kreek, de vogelkijkhut in de voormalige dijk en een trekpont over de andere kreek. Samen verbijzonderen ze de wandelroute van bijna 5 kilometer rondom deze nieuwe getijdennatuur.

Deltanatuur Spuimonding West

Rijk verleden beleefbaar

Het voormalige agrarische gebied Spuimonding-West is door het doorsteken van de dijken teruggegeven aan de natuur.  Historische structuren zijn behouden en hebben een nieuwe functie gekregen. De contouren van de Oude Hoeve zijn zichtbaar gemaakt met een cortenstalen rand. Deze markering geeft de panoramatoren een eigen podium. Het oude hekwerk vanaf het erf richting de Spui is behouden en daarnaast zijn struinpaden aangelegd op de oude kades.  Verder is de strijd tegen/met het water symbolisch aangegeven op de panoramatoren door belangrijke hoogtepeilen aan te geven, zoals de hoogste waterstand bij de watersnoodramp.

Spuimonding-West

Sweco ontwerpt

Naast technische expertise is Sweco van oudsher een architectenbureau. Juist deze combinatie leidt tot sterke ideeën ten aanzien van verschillende ruimtelijke opgaven. Zeker nu. Water, natuur, verdichting of transformatie, van stad tot Natura 2000 gebied: dit zijn de opgaven waar Sweco aan werkt. Integraal. Met ruim 40 architecten, landschapontwerpers en stedenbouwkundigen in Nederland zijn we een sterk ontwerpteam. Als onderdeel van een organisatie met nog eens ruim 20.000 technische specialisten door heel Europa, schakelen we snel en integraal naar elke uitdaging.