0 van 0 resultaten voor ""

De zoektocht naar een XXL evenementenlocatie in de regio Eindhoven

Locatie

Stedelijk Gebied Eindhoven

Klant

Stedelijk Gebied Eindhoven

Doel

Het vinden van een geschikte evenementenlocatie in Stedelijk Gebied Eindhoven

Een evenementenlocatie met internationale allure

De mogelijkheden voor grootschalige evenementen (met meer dan 50.000 bezoekers) in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn beperkt, terwijl de behoefte hieraan groeiende is. Aquabest is op dit moment de enige grootschalige evenementenlocatie binnen het SGE, maar deze locatie biedt geen mogelijkheden voor méér evenementen. Voor het overige zijn er in de regio slechts een paar kleinere evenementenlocaties beschikbaar. Ook deze locaties zijn over het algemeen al vroeg in het jaar volgeboekt.

Tegelijkertijd is het SGE een van de snelst groeiende regio’s van Nederland en zal de komende jaren in termen van inwoners snel toenemen. Het SGE wil een internationale topregio zijn en blijven waar het aantrekkelijk is om in te wonen, werken en verblijven. De regio heeft daarom de ambitie om het aanbod voorzieningen en evenementen te versterken, om een bruisende en aantrekkelijke leefomgeving te behouden. De ontwikkeling van een locatie voor grootschalige evenementen, waar meer dan 50.000 bezoekers ontvangen kunnen worden, draagt daaraan bij. Het SGE heeft Sweco gevraagd deze zoektocht naar een XXL evenementenlocatie aan te gaan.

De strijd om de schaarse ruimte

Het vinden van geschikte grootschalige evenementenlocaties is niet alleen in het SGE een opgave, maar wordt in heel Nederland steeds urgenter. Veel locaties verdwijnen, of staan door woningbouw, aangescherpte natuurwetgeving en (geluids)overlast onder druk. Om de positie als internationale topregio te behouden en aan de vraag naar evenementenlocaties te voldoen, wil het SGE graag een nieuwe locatie vinden binnen de regio. Om de ruimte zo goed mogelijk te benutten, moet het terrein niet alleen dienen als evenemententerrein, maar ook een goede dagelijkse invulling krijgen. Evenementen doen net als andere voorzieningen een beroep op de schaarse ruimte in Nederland. Een evenemententerrein is bij uitstek een plek waar slimme combinaties van functies kunnen worden gemaakt. Denk daarbij aan het combineren van een evenemententerrein met opgaves op het gebied van recreatie(druk), natuurontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid. Zo wordt het terrein multifunctioneel inzetbaar en worden andere maatschappelijke opgaves aangepakt.

De strijd om de schaarse ruimte

Het vinden van geschikte grootschalige evenementenlocaties is niet alleen in het SGE een opgave, maar wordt in heel Nederland steeds urgenter. Veel locaties verdwijnen, of staan door woningbouw, aangescherpte natuurwetgeving en (geluids)overlast onder druk. Om de positie als internationale topregio te behouden en aan de vraag naar evenementenlocaties te voldoen, wil het SGE graag een nieuwe locatie vinden binnen de regio. Om de ruimte zo goed mogelijk te benutten, moet het terrein niet alleen dienen als evenemententerrein, maar ook een goede dagelijkse invulling krijgen. Evenementen doen net als andere voorzieningen een beroep op de schaarse ruimte in Nederland. Een evenemententerrein is bij uitstek een plek waar slimme combinaties van functies kunnen worden gemaakt. Denk daarbij aan het combineren van een evenemententerrein met opgaves op het gebied van recreatie(druk), natuurontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid. Zo wordt het terrein multifunctioneel inzetbaar en worden andere maatschappelijke opgaves aangepakt.

Vier kansrijke locaties

Als eerste stap in de verkenning voerde Sweco een marktonderzoek uit om de sociale, economische en maatschappelijke meerwaarde van evenementen voor de regio te achterhalen. We voerden gesprekken met evenementenorganisatoren om hun inzichten en eisen met betrekking tot een nieuw evenemententerrein in de regio van het SGE in kaart te brengen.

Op basis van de gesprekken zijn zoekcriteria opgesteld om potentieel geschikte evenementenlocaties (> 50.000 bezoekers) te identificeren. We maakten gebruik van een GIS-analyse en pasten de ‘lagenbenadering’ toe. Daarbij worden gebieden, in dit geval kadastrale percelen, geleidelijk weggefilterd op basis van de criteria. Net zo lang totdat een lijst met geschikte locaties overblijft. Deze methodiek onthulde vier locaties die als kansrijk werden beschouwd. Opvallend hieraan was dat deze locaties ook door de organisatoren en de begeleidingsgroep als veelbelovend werden beschouwd.

De wensen en eisen voor evenementenlocaties verschillen sterk per organisator en evenement. Praat je over een eendaags megaconcert, dan heb je slechts één grote kale vlakte nodig. Een grootschalig meerdaags festival heeft daarentegen veelal behoefte aan meerdere stages met mogelijkheden voor een camping, waardoor het ruimtebeslag veel groter is. Het zoeken naar gemeenschappelijke criteria was dan ook een behoorlijke puzzel. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om met een combinatie van gesprekken en een GIS-analyse te komen tot vier potentiële locaties waar meerdere mogelijkheden zijn. – Susanne Brugman, adviseur winkelen en vrije tijd bij Sweco.

Zoektocht afgerond

De zoektocht heeft geresulteerd in vier locaties die potentie hebben om ingericht te worden voor grootschalige evenementen met één podium of voor festivals met verschillende stages en randprogrammeringen. Het rapport met de resultaten van de verkenning is door Sweco aan het SGE gepresenteerd. Het is nu aan het SGE om de locaties bestuurlijk af te wegen.

14 ha

terreinomvang

56 ha

kadastrale percelen (in gehele SGE)

4 XXL

kansrijke evenementenlocaties

Sweco heeft ons geholpen om de meerwaarde van de ontwikkeling van een XXL evenemententerrein beter voor het voetlicht te brengen. Het gaat niet alleen om een plek voor grootschalige evenementen, waaraan blijkens het onderzoek veel behoefte is, zowel vanuit de regio als bij organisatoren. Het gaat ook om multifunctioneel ruimtegebruik. Een evenemententerrein is namelijk nooit alléén een evenemententerrein en al helemaal niet altíjd een evenemententerrein. Evenementen vinden er uiteindelijk maar af en toe plaats. Deze gedachte biedt kansen om van een kale vlakte iets te maken dat veel meer doelen en belangen dient. – Trudy van Horne, beleidsadviseur economie en cultuur bij gemeente Helmond